[Publikacja] Zależność pomiędzy sytuacją finansową szpitala, a jakością opieki – wyniki przeglądu literatury

Zdjęcie: Adhy Savala | źródło: Unsplash

Autorka streszczenia: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

W ujęciu teoretycznym zależność między jakością opieki a sytuacją finansową szpitala przybierać może dwa kierunki.

Z jednej strony dobra jakość opieki może wpływać pozytywnie na finanse szpitala. Dokonuje się to poprzez:

 • zwiększony popyt na usługi co przekłada się na zwiększone dochody,
 • dodatkowe bonusy finansowe w ramach programów opłaty za rezultat (pay for performance),
 • a także przez ograniczanie kosztów dzięki zmniejszeniu częstotliwości zdarzeń niepożądanych.

Z drugiej strony szpital będący w dobrej kondycji finansowej posiadać może większe zasoby finansowe na inwestycje w systemy poprawy jakości czy też zatrudnienie najlepszych specjalistów (Rysunek 1) [1].

Rysunek 1. Zależność pomiędzy jakością opieki a sytuacją finansową szpitala – ujęcie teoretyczne

 

Celem naszego przeglądu literatury (typu scoping review) było zidentyfikowanie i usystematyzowanie dostępnych wyników badań dotyczących zależności pomiędzy sytuacją finansową szpitali (F) a jakością opieki (Q). Włączono publikacje w których:

 • sytuacja finansowa szpitala mierzona była za pomocą wskaźnika wyrażającego relację minimum dwóch zmiennych (zgodnie z klasycznym ujęciem finansowej analizy wskaźnikowej [2]),
 • oraz miary jakości opieki można było zaklasyfikować do jednego z trzech obszarów: struktury, procesu lub wyniku (zgodnie z matrycą Donabedian’a [3]).

Zidentyfikowano 69 publikacji w tym 60 badań empirycznych, 5 przeglądów literatury, 2 opracowania teoretyczne i 2 dysertacje. W przypadku większości zidentyfikowanych badań empirycznych:

 • przedmiotem badania były szpitale w Stanach Zjednoczonych;
 • zastosowano podejście przekrojowe (oceniano występowanie zależności, lecz nie przyczynowości);
 • oraz przeprowadzono analizy statystyczne w których metryki sytuacji finansowej szpitala stanowiły zmienne zależne (oceniano wpływ jakości usług na sytuacją finansową szpitali: Q→ F).

W zdecydowanej większości badań empirycznych sytuacja finansowa szpitala oceniana była za pomocą wskaźników zyskowności (np. zysk w przeliczeniu na 1 usługę, lub zysk operacyjny szpitala w danym okresie), natomiast w odniesieniu do jakości opieki badacze zastosowali zróżnicowane metryki zarówno struktury, procesu, jak i wyniku odnoszące się do różnych obszarów tematycznych (Tabela 1). Przykładowo, znaczna część badań dotyczyła oceny zależności pomiędzy jakością a zyskownością szpitala, gdzie jakość mierzona była występowaniem i/lub zastosowaniem różnych rozwiązań IT (np. systemów elektronicznego wspomagania decyzji klinicznych, lub zaangażowania pacjenta – wskaźniki struktury lub procesu) lub występowaniem zdarzeń niepożądanych (wskaźniki wyniku).

W odniesieniu do wszystkich 60 badań empirycznych, w niemalże połowie zidentyfikowano pozytywną zależność pomiędzy Q a F, a w żadnym badaniu nie wykazano jednoznacznie negatywnej zależności. Badania, które dały mieszane wyniki (mix) to najczęściej analizy z wykorzystaniem wielu czynników i/lub modeli w których ocena zależności pomiędzy Q a F różniła się w zależności od przyjętych zmiennych.

 

Tabela 1. Wyniki oceny zależności pomiędzy jakością opieki (Q) a sytuacją finansową szpitala (F) w grupie 60 badań empirycznych

Kierunek zależności* / Obszar jakości

Zidentyfikowane zależności: P – pozytywne; N – negatywne; L – brak; mix

 

Q→F

F→Q

Obydwa kierunki

Brak kierunku

SUMA (60)

rozwiązania IT (12)

P – 5

L – 1

P – 1

mix – 2

L – 1

P-1

L – 1

P – 7

mix – 2

L – 3

zdarzenia niepożądane (12)

P – 6

L – 1

mix – 1

mix – 1

P – 1

mixed – 2

P – 7

mix – 4

L -1

pracownicy (7)

mix – 2

L -1

mix – 1

P – 3

P – 3

mix – 3

L – 1

satysfakcja pacjentów (5)

P – 4

L -1

P – 4

L – 1

re-hospitalizacje (4)

mix – 2

L – 1

mix  – 1

mix – 3

L – 1

proces opieki (4)

mix – 3

L – 1

mix – 3

L – 1

akredytacja (3)

L – 1

P – 1

P – 1

P – 2

L – 1

śmiertelność (2)

P -1

P – 1

P -2

mix (11)

P – 2

mix – 2

L – 1

P – 1

mix – 2

L -1

P -1

mix – 1

P – 4

mix – 5

L – 2

SUMA (60)

P – 17

mix – 10

L – 7

P – 3

mix – 6

L – 2

P – 1

mix – 1

L – 1

P – 8

mix – 3

L – 1

P – 29

mix – 20

L – 11

*Kierunek zależności wyznaczony przez dobór zmiennych zależnych/niezależnych w modelu regresji. W przypadku analizy korelacji – brak kierunku.

 

Najważniejsze wnioski:

 • Zainteresowanie oceną zależności pomiędzy sytuacją finansowa szpitali, a jakością opieki wzrasta: większość zidentyfikowanych badań została opublikowana w ciągu ostatniej dekady 2010 – 2021.
 • Zdecydowana większość badań przeprowadzona została w Stanach Zjednoczonych co może wynikać zarówno z występującego tam tradycyjnie komercyjnego podejścia do funkcjonowania szpitali, jak i dużego nacisku na programy z zakresu monitorowania i raportowania jakości usług. Źródłem danych dla większości badań były publicznie dostępne rejestry w których na bieżąco publikowane są zarówno dane finansowe, jak i metryki jakości usług poszczególnych szpitali.
 • Pomimo że możliwości porównania poszczególnych badań są bardzo ograniczone (różnorodność metod, metryk, kontekstu), ogólny przegląd wskazuje, że szpitale są w stanie jednocześnie poprawiać i/lub utrzymywać jakość oraz zyskowność. Sugeruje to, że potencjalny „trade-off” pomiędzy jakością, a kosztami nie jest aż tak silny jak sugerują niektóre badania teoretyczne. Ważne jest by nie skupiać się tylko na pytaniu: ‘ile kosztuje jakość?’ (wyłącznie strona kosztowa) lecz na długofalowej analizie zależności z sytuacją finansową szpitala: ‘czy jakość się opłaca’? (relacja przychodów i kosztów).

Kontakt do autorki streszczenia: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk


Pełny tekst publikacji w otwartym dostępie:

Dubas-Jakóbczyk, K., Kocot, E., Tambor, M., Szetela, P., Kostrzewska, O., Siegrist Jr, R., Quentin, W. The Association Between Hospital Financial Performance and the Quality of Care – A Scoping Literature ReviewInternational Journal of Health Policy and Management, 2022.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 3 października 2022


Literatura:

 1. Dubas-Jakóbczyk K, Sowada Ch, Kocot E. Ekonomika organizacji świadczącej usługi medyczne: ekonomiczna analiza szpitala w Sowada Ch (red). Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia. PZWL 2021, Str. 230.
 2. Gapenski LC, Pink GH. Understanding Healthcare Financial Management. Chicago: Health Administration Press; 2015
 3. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA. 1988; 260(12):1743-1748. doi:10.1001/jama.260.12.1743

 

 


Powrót