Blog Zdrowia Publicznego


Czym jest zdrowie publiczne?

[…] Zdrowie publiczne jest zarówno obszarem wiedzy empirycznej – nauką – jak i działalnością publiczną z wyraźnym systemem wartości – sztuką. Ma na celu zapobieganie chorobom, przedłużanie życia i poprawę jego jakości. Jednak inaczej niż medycyna, nie skupia się na leczeniu chorób czy urazów pojedynczych osób. Zajmuje się natomiast zapobieganiem im w wymiarze szerszym – społecznym i środowiskowym. […]

Dlaczego Blog Zdrowia Publicznego?

Jednym z kluczowych problemów, z jakimi mierzą się pracownicy naukowi i dydaktyczni Instytutu Zdrowia Publicznego jest społeczne niezrozumienie tego, czym jest zdrowie publiczne. Zaskakujące jest, że problem ten występuje u decydentów politycznych, opiniotwórczych elit, a nawet wśród samych profesjonalistów ochrony zdrowia.