Kierunek studiów: zdrowie publiczne

źródło: zbiory własne Instytutu Zdrowia Publicznego

Kierunek „zdrowie publiczne” to flagowy program studiów licencjackich i magisterskich Instytutu Zdrowia Publicznego. Daje wszechstronny wachlarz kompetencji i umożliwia specjalizację w każdej z nich. Obejmuje epidemiologię, promocję zdrowia, zdrowe żywienie, ochronę środowiska, prawo, ekonomię, zarządzanie, informatykę i inne. Kierunek ten daje szansę udziału w praktykach i wymianach międzynarodowych oraz umożliwia budowanie szerokiej sieci przyszłych kontaktów zawodowych. Umiejętności, których uczy, otwierają drogę do zatrudnienia w szeregu instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Przykładami ich są:

  • szpitale, przychodnie i inne podmioty ochrony zdrowia;
  • administracja publiczna we władzach centralnych, regionalnych i lokalnych (Ministerstwo Zdrowia, departamenty zdrowia samorządów);
  • instytucje publiczne ochrony zdrowia (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne);
  • instytuty badawcze;
  • firmy prywatne działające na rynku usług zdrowotnych (farmaceutyczne, analityczne, ubezpieczeniowe);
  • organizacje pożytku publicznego, działające na rzecz zdrowia pacjentów (stowarzyszenia i fundacje);
  • kancelarie prawne;
  • międzynarodowe urzędy i organizacje zdrowia publicznego (np. Światowa Organizacja Zdrowia);
  • i wiele, wiele innych.

Opracowanie graficzne: Katarzyna Badora-Musiał


Powrót