Blog Zdrowia Publicznego


Informatyzacja szpitali: Niekończąca się historia

Mariusz Kielar: Od ponad dwóch dekad w naszym kraju próbuje się uzgodnić spójną wizję informatyzacji w systemie opieki zdrowotnej. […] Dotychczasowe prace koncepcyjno-wdrożeniowe w tym obszarze odbywały się w ramach trzech dużych projektów, tj. komputeryzacji szpitali ze środków Banku Światowego, opracowania Rejestru Usług Medycznych oraz zakupu oprogramowania aplikacyjnego modułów Ruch Chorych i Apteka dla szpitali. Pierwszy projekt zakończył się niestety całkowitym fiaskiem […]

Rola statystyki w zdrowiu publicznym

Agnieszka Micek i Maciej Polak: Udział statystyka wymagany jest w niemalże w każdym badaniu zdrowia publicznego: w projektach oceniających korzyści z danej terapii, korzyści z danego programu prewencji, oceny występowania danej choroby w populacji, identyfikującym oraz rozwiązującym problemy w zdrowiu publicznym. Medycyna oparta na faktach (evidence based medicine, EBM) wymaga wykorzystania metod statystycznych stanowiących obecnie standard w pracy naukowej.

2 kwietnia: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Ewa Dobrogowska-Schlebusch: Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu […] Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. […] Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu muszą stawić czoła nie tylko nieprzyjemnym reakcjom otoczenia na nietypowe zachowanie ich dziecka […], ale także walczyć z innymi, propagowanymi w kulturze popularnej stereotypami na temat autyzmu.

Miejsce zdrowia publicznego: kontekst historyczny

Michał Zabdyr-Jamróz: Istotę zdrowia publicznego […] dostrzec można lepiej w jego historii oraz w kontekście innych podejść do troski o ludzkie zdrowie. Tradycja zdrowia publicznego sięga starożytności i już od tego czasu rozwija się zarówno we współpracy, ale i w pewnym kontraście do klasycznie rozumianej medycyny. Wyostrzenie tego kontrastu, który oczywiście we współczesnej nauce ulega co raz silniejszemu zatarciu, posłużyć może lepszemu zrozumieniu pozycji zdrowia publicznego we współczesnych systemach zdrowotnych […]. Ów kontrast między zdrowiem publicznym a medycyną naprawczą w ciekawy sposób zarysował René Dubos. […]

Kierunek studiów: zdrowie publiczne

Kierunek „zdrowie publiczne” to flagowy program studiów licencjackich i magisterskich Instytutu Zdrowia Publicznego. Daje wszechstronny wachlarz kompetencji i umożliwia specjalizację w każdej z nich. Obejmuje epidemiologię, promocję zdrowia, zdrowe żywienie, ochronę środowiska, prawo, ekonomię, zarządzanie, informatykę i inne. Kierunek ten daje szansę udziału w praktykach i wymianach międzynarodowych oraz umożliwia budowanie szerokiej sieci przyszłych kontaktów […]