Blog Zdrowia Publicznego


6 mitów na temat szczepionek

Magdalena Kozela i Michał Zabdyr-Jamróz: Korzyści ze stosowania szczepień są powszechnie uznane przez profesjonalistów medycznych, jednak propagowane coraz częściej przekonania ich dotyczące nie są aż tak jednoznaczne. Podejrzliwość u wielu laików wzbudza już samo to, że szczepienia mają być podawane osobom zdrowym – jako jedna z niewielu procedur medycznych. Ponadto, dotyczą całej populacji, w tym szczególnie wrażliwszej jej części, czyli dzieci. Są podawane obowiązkowo, co interpretowane bywa jako forma przymusu. Podejrzliwość względem szczepień jest podsycana w ostatnich latach coraz wyraźniej przez tzw. ruchy antyszczepionkowe, które negują znaczą część korzyści ze szczepień oraz dążą do rewizji polityki w ich zakresie.

[Publikacja] Czy synowie mogą szkodzić zdrowiu matek?

Andrzej Galbarczyk: Dla organizmu matki większym obciążeniem, głównie energetycznym, jest urodzenie syna. Synowie szybciej rozwijają się w trakcie ciąży, w efekcie czego rodzą się zazwyczaj więksi od dziewczynek. Po porodzie synów matki produkują bardziej kaloryczne mleko, w porównaniu do mleka produkowanego dla córek.

[Publikacja] Pozycja społeczno-ekonomiczna a korzystanie z opieki zdrowotnej

Magdalena Kozela: Pozycja społeczna jest uważana za jeden z determinantów nierówności w zdrowiu. Rzeczywiście, wyniki ogólnopolskiego badania WOBASZ II […], przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie populacji Polski wskazują, że osoby z wysoką pozycją społeczno-ekonomiczną częściej korzystają z konsultacji lekarskich niż osoby o niskim statusie.

Zdrowie jako inwestycja: Czy opłaca się wydawać pieniądze na zdrowie publiczne?

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk i Ewa Kocot: Oceniając opłacalność inwestowania w zdrowie, warto wziąć pod uwagę korzyści inne niż finansowe. W tym kontekście zaleca się stosowanie metody opartej na wskaźniku tzw. społecznego zwrotu z inwestycji (ang. social return on investment – SROI). Celem SROI jest uwzględnienie nie tylko aspektu finansowego (tj. korzyści gospodarczych wyrażonych w wartościach monetarnych), ale także aspektów społecznych.

Efekt placebo. Czy niedziałające terapie mogą być skuteczne?

Rafał Nowak: Wyobraźmy sobie sytuację, w której tylko nasze przekonanie i wiara w skuteczność terapii spowoduje pozytywny efekt zdrowotny, np. zmniejszenie bólu. Co zrobić, żeby uruchomić ten wspaniały mechanizm? Należy przekonać nasz mózg, że otrzymujemy skuteczne leczenie. Podać tabletkę (bez substancji czynnej), zebrać wywiad, przeprowadzić badanie lekarskie w warunkach szpitalnych czy w przychodni, te wszystkie elementy związane z rytuałem leczenia mogą mieć bardzo istotny wpływ na siłę efektu placebo.