Dostępne są granty dla badaczy zajmujących się problemem braków leków!

28.01.2019 r.

Europejska sieć badawcza European Medicines Shortages Research Network – addressing supply problems to patients (COST Action “Medicines Shortages” – CA15105) ogłosiła nabór wniosków dla badaczy zajmujących się problemem braków leków. Granty mogą zostać przeznaczone na wyjazdy typu Short-Term Scientific Missions (STSM) oraz udział badaczy z krajów określanych jako Inclusiveness Target Countries (ITC) w konferencjach. Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć w załączonych ulotkach informacyjnych, zaś więcej informacji na temat CA15105 “Medicines Shortages” na stronach internetowych:

https://www.cost.eu/actions/CA15105/#tabs|Name:overview

http://www.medicinesshortages.eu/

Ulotka  Short-Term Scientific Missions (STSM) [PDF] 

Ulotka dotycząca konferencji Inclusiveness Target Countries (ITC) [PDF]


Powrót