Studentka 2 roku otrzymała mini-grant na realizację projektu badawczego

19.03.2021. Pani Katarzyna Szulc, studentka 2. roku studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne naszego Wydziału otrzymała mini-grant na realizację projektu badawczego w ramach konkursu „Minigranty dla młodych 2021/1” zorganizowanego w Priorytetowym Obszarze Badawczym DigiWorld Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim. ” Będzie ona realizować projekt zatytułowany „Znaczenie cyfrowych kompetencji zdrowotnych w kształtowaniu odporności na infodemię towarzyszącą pandemii COVID-19”. Celem projektu będzie […]

mgr Maciej Furman

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS e-mail: maciej.furman@uj.edu.pl tel. │ phone: (+48) 12 433-28-13 pok. │ room: (3.12) Asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania oraz student w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu od 2020 r. Promotorem doktoratu jest dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ, którego tematem jest wdrożenie HB-HTA do polskiego systemu ochrony zdrowia. Zainteresowania: Prawno-polityczne aspekty funkcjonowania jednostek HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment); […]

Drugi kwietnia: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autor: Ewa Dobrogowska-Schlebusch Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awereness Day). Ustanowiony został w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy małżonki emira Kataru, Sheikha Moza bint Nasser. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości na temat autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. […]

Zasady przeniesienia z innej uczelni na WNZ

Zasady i warunki dotyczące przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu reguluje: Uchwała Nr 2/VII.4/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r. Z jej treścią zapoznać można się na stronie: Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM