Zasady przeniesienia z innej uczelni na WNZ

Zasady i warunki dotyczące przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu reguluje: Uchwała Nr 2/VII.4/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r. Z jej treścią zapoznać można się na stronie: Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM


Powrót