Blog Zdrowia Publicznego


[Absolwenci] Połączenie branży medycznej z IT daje wiele możliwości rozwoju. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Dorota Woźniak (#45)

Czterdziesty piąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Doroty Woźniak, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2018 roku i pracuje w firmie dostarczającej usług informatyczne dla placówek ochrony zdrowia.

Nowe międzywydziałowe studia „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

Nowe międzywydziałowe studia utworzyliśmy w odpowiedzi na stale występujące wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych m.in. do: profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi; zarządzania finansami w różnych instytucjach; kierowania, administrowania i koordynowania opieki zdrowotnej oraz programów profilaktyki i promocji zdrowia. […] Program nowych studiów międzywydziałowych powstał w ramach współpracy między Wydziałem Nauk o Zdrowiu UJ CM i Wydziałem Zarządzania i Komunikacji UJ.

COVID-19: Potencjał telemonitorowania w długotrwałej obserwacji ozdrowieńców?

Mariusz Duplaga: W wielu krajach na świecie są rozwijane i wdrażane aplikacje mobilne do śledzenia osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w celu wykrywania kontaktów i zapobiegania szerzeniu się epidemii. Nie powinniśmy jednak zapominać, że na świecie przybywa ozdrowieńców, którzy powinni zostać objęci długotrwałą obserwacją. […] Ponieważ liczba takich osób żyjących w poszczególnych społeczeństwach jest coraz większa, trudno ponownie nie wskazać na możliwości, jakie dają współczesne systemy e-zdrowia, a szczególnie telemonitorowanie.

Definiowanie kompetencji zdrowotnych oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji związanych ze zdrowiem

Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik: Pojęcie promocji zdrowia – łączące promocję zdrowia fizycznego i (docenionego później) zdrowia psychicznego – pojawiło się jako kolejny etap myślenia o zdrowiu publicznym, jako o poprawie i utrzymaniu zdrowia. Promocja zdrowia uwzględnia zasadniczo dwie strategie. Pierwszą jest kształtowania środowiska tak, aby sprzyjało ono podejmowaniu korzystnych dla zdrowia decyzji – to „czynienie zdrowszych wyborów wyborami łatwiejszymi”. Druga strategia dotyczy rozwijania zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji zdrowotnych. Zwykle cel tej ostatniej – tj. wiedzę, umiejętności i postawy dotyczące zdrowia – określa się jako kompetencje zdrowotne.

[Publikacja] Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych

Iwona Kowalska-Bobko, Katarzyna Badora-Musiał: Problemem wielu systemów ochrony zdrowia jest niedobór kadr medycznych, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek. Ich liczba,kompetencje i uprawnienia warunkują dostępność usług medycznych i ich jakość. Zapotrzebowanie na usługi medyczne zwiększa się wraz z postępującym procesem starzenia się populacji, wzrostem liczby zachorowań na choroby przewlekłe i ciągłymi reformami systemów zdrowotnych. Koszty pracownicze w ochronie zdrowia są kosztami najbardziej obciążającymi system, dlatego trzeba tworzyć efektywne zespoły pracowników sektorowych, korzystając z dostępnych zasobów.