Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Jak mówimy i śpiewamy do dzieci? Na całym świecie tak samo

Andrzej Galbarczyk: Mówiąc lub śpiewając niemowlętom ludzie na całym świecie w ten sam charakterystyczny sposób zmieniają swój głos. Choć kołysanki z małopolskich Słopnic i z Vanuatu, wyspiarskiego państwa Oceanii, różnią się językiem i melodią, obie śpiewane są niemowlętom w bardzo zbliżony sposób.

[Publikacja] Analiza twitterowej debaty o obowiązku szczepień na COVID-19

Michał Zabdyr-Jamróz, Rafał Olszowski: Wysiłki Polski w walce z COVID-19 utrudnione były przez powszechność postaw sceptycznych wobec szczepień i przeciwnych ograniczeniom pandemicznym. W tym kontekście idea obowiązkowych szczepień przeciwko tej chorobie napotkała silny opór w debacie publicznej. Analiza dyskursu przeciwników obowiązkowych szczepień może pomóc w odkryciu oraz zrozumieniu ich motywacji. Wyniki naszych badań wskazują na znaczny stopień polaryzacji, dużą intensywność dyskusji oraz wysoki stopień zaangażowania użytkowników Twittera. Zwolennicy nakazu szczepień byli konsekwentnie liczniejsi, ale mniej zaangażowani i mniej zmobilizowani do propagowania własnych stanowisk. Przeciwnicy nakazu szczepień byli głośni i bardziej zmobilizowani do udziału: albo jako oryginalni autorzy, albo jako rozpowszechniający informacje. Nasze badanie wskazało też szereg interesujących korelacji i zasugerowało wnioski, które mogą być cenne dla dalszych badań oraz projektowania strategii komunikacji w obszarze zdrowia publicznego.

[Absolwenci] Czasami trzeba chwilę poczekać na spełnienie zawodowych marzeń. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Katarzyna Rebes (#49)

Czterdziesty dziewiąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Katarzyny Rebes, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2003 roku i dziś pracuje jako asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego.

[Projekt] Znaczenie kompetencji zdrowotnych w świecie infodemii

Mariusz Duplaga: Tematem najnowszego projektu realizowanego przez Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM ze środków Narodowego Centrum Nauki jest związek pomiędzy poziomem kompetencji zdrowotnych a odpornością na negacjonizm zdrowotny i dezinformację. Projekt kieruje się potrzebą zrozumienia zależności między kilkoma koncepcjami, które są kluczowe dla zapewnienia skuteczności inicjatyw, interwencji i strategii podejmowanych w promocji zdrowia. Obejmują one kompetencje zdrowotne i e-zdrowotne, a także negacjonizm, dezinformację i teorie spiskowe.

[Publikacja] Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego od roku 2018: w stronę modelu psychiatrycznej opieki środowiskowej

Anna Sagan, Iwona Kowalska-Bobko, Daria Biechowska, Maciej Rogala, Małgorzata Gałązka-Sobotka: Polska jako kraj od wielu lat zmaga się z problemem zapewnienia pacjentom należytej opieki psychiatrycznej od strony systemowej i organizacyjnej. Główną przyczyną tej sytuacji jest skrajnie niski poziom finansowania psychiatrii – jeden z najniższych w Europie oraz zbyt duża liczba łóżek szpitalnych przy jednoczesnym niedoborze opieki ambulatoryjnej i dziennej. […] Podobnie jak w kwestii poziomu finansowania, jesteśmy daleko w tyle za innymi krajami europejskimi także w zakresie nowoczesnych trendów, takich jak zmniejszanie zakresu opieki szpitalnej na rzecz rozwoju modelu środowiskowego.