Blog Zdrowia Publicznego


„Neverwaste”. Nie marnujmy produktów na Święta (i nie tylko od święta)

Według raportu FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) na całym świecie rocznie marnuje się około 1,3 miliarda ton żywności. Każdego dnia jest to 3,5 mln ton jedzenia wyrzuconego na śmietnik, zmarnowanego. Dzisiaj na Naszym Blogu chcielibyśmy omówić działania aplikacji moblinej „Neverwaste”, która umożliwia wystawianie i odbieranie produktów spożywczych oraz posiłków o bliskiej dacie ważności. Twórcą aplikacji jest fundacja „Raz się żyje” a jej wiceprezesem student I roku II stopnia kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, pan Kacper Balawajder, który opisuje dla nas okoliczności powstania tego projektu. Wywiad przeprowadził mgr Maciej Furman z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania.

[Absolwenci] Praktycznie w każdym z projektów wykorzystuję interdyscyplinarne umiejętności zdobyte na zdrowiu publicznym. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Dawid Sikora (#50)

Pięćdziesiaty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię dr. Dawida Sikory, który ukończył studia magisterskie zdrowia publicznego w roku 2002, a w roku 2012 obronił doktorat i aktualnie pracuje w dwóch szpitalach, jako dyrektor ds. kontraktowania świadczeń.

[Publikacja] Czy włosy łonowe mogą nam pomóc w walce z nawracającymi infekcjami układu moczowego?

Andrzej Galbarczyk: Cały pomysł na nasz projekt wziął się z tego, że pewnego dnia znalazłem badanie na temat bakterii zasiedlających twarze brodatych mężczyzn pracujących w szpitalach. Autorzy tego badania zakładali, że tylko gładko ogolona twarz zapewnia odpowiednią higienę wśród pracowników szpitali. Ku ich zdziwieniu okazało się, że twarze pokryte gęstą brodą rzadziej były skolonizowane przez groźne bakterie, takie jak gronkowiec złocisty. […] Skoro włosy na twarzy są takie korzystne, to włosy tam na dole powinny wykazywać podobne właściwości.

Sytuacja finansowa polskich szpitali a inflacja: Opinie osób zarządzających szpitalami

Polska zmaga się obecnie z najwyższą inflacją od 30 lat. Także podmioty świadczące usługi zdrowotne, już od lat borykające się z ogromnymi problemami finansowymi, konfrontowane są z gwałtownie rosnącymi wskutek inflacji kosztami. W jakim stopniu inflacja wpływa na sytuację finansową szpitali? Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie poświęcona została praca dyplomowa Borysa Yeshtokina pod opieką prof. Christopha Sowady (przy ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum). W ramach pracy autor przeprowadził wywiady z siedmioma dyrektorami polskich szpitali, którzy podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wpływu inflacji na sytuację ich szpitali.

[Publikacja] Doświadczenie stresu psychologicznego w dzieciństwie a reprodukcja kobiet w dorosłości

Magdalena Klimek: Z ewolucyjnego punktu widzenia – zgodnie z „teorią historii życia” (Stearns, 2000) – doświadczenie trudnych, zagrażających przetrwaniu warunków wczesnorozwojowych, skutkować powinno przyspieszeniem procesów prowadzących do szybszego przekazania kopii własnych genów kolejnym pokoleniom. Oznacza to także przyspieszoną historię reprodukcyjną, tj. szybsze urodzenie pierwszego czy ostatniego dziecka, krótsze odstępy pomiędzy poszczególnymi ciążami, itd. […] Postanowiliśmy sprawdzić powyższe założenia. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie czy doświadczenie stresu psychologicznego w okresie dzieciństwa będzie skutkować przyspieszonym dojrzewaniem kobiet, a także przyspieszoną historią reprodukcyjną, a w konsekwencji posiadaniem liczniejszego potomstwa.