Aktualności


Studentka „Zdrowia Publicznego” laureatką Nagrody za najlepszą pracę magisterską

Praca magisterska przygotowana przez Panią mgr Klaudię Kaniewską, absolwentkę studiów na kierunku zdrowie publiczne zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja medyczna w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Praca zatytułowana „Jakość życia osób poruszających się przy pomocy protezy kończyny dolnej” została napisana pod kierunkiem dr hab. Mariusza Duplagi, Kierownika Zakładu Promocji Zdrowia IZP …

Kolejny sukces pracowników Zakładu Zdrowia i Środowiska

Najnowszy artykuł dr Urszuli Marcinkowskiej, dr Andrzeja Galbarczyka i prof. Grażyny Jasieńskiej ukazał się na łamach czasopisma Psychoneuroendocrinology. W artykule zatytułowanym „La donna è mobile? Lack of cyclical shifts in facial symmetry, and facial and body masculinity preferences—A hormone based study” naukowcy dowodzą, że kobiety wcale nie są tak zmienne jak wcześniej zakładano …

Kolejny sukces studentki Instytutu Zdrowia Publicznego, pani Bereniki Kuny

W najnowszym numerze czasopisma Personality and Individual Differences ukazał się artykuł, którego główną autorką jest pani Berenika Kuna, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne. W swoim artykule pani Kuna dowodzi, że mężczyźni o bardziej męskich dłoniach mają szansę na bardziej atrakcyjne partnerki …

Wykłady otwarte pracowników IZP podczas II spotkania z cyklu: „UJ dla Krakowa”

Dnia 15 lutego 2018 r. w Auditorium Maximum odbyło się spotkanie z cyklu “UJ dla Krakowa”. W trakcie spotkania wykłady wygłosili dr Bartosz Balcerzak i dr Monika Ścibor z Zakładu Zdrowia i Środowiska IZP. Dr Monika Ścibor w swoim wykładzie przedstawiła wyniki badań dotyczących narażenia mieszkańców Krakowa na szkodliwe pyły zawieszone PM10 i PM2,5, natomiast dr Bartosz Balcerzak omówił podstawowe podobieństwa i różnice między smogiem zimowym i letnim …

Pracownicy Zakładu Zdrowia i Środowiska laureatami stypendiów Fullbrighta

Panie dr Urszula Marcinkowska-Trimboli i mgr Magdalena Mijas z Zakładu Zdrowia i Środowiska zostały stypendystki prestiżowej Fundacji Fulbrighta. Obie panie będą pracować w przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Yale w USA, w Laboratorium Ekologii Reprodukcyjnej …