Informacja dla studentów Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w sprawie czasowego zawieszenia działalności dydaktycznej oraz zmienionego trybu pracy uczelni


14.03.2020 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, działalność dydaktyczna prowadzona przez uczelnie nadzorowane
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została zawieszona w okresie od
12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Dotyczy to również kształcenia na wszystkich
kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM
w Krakowie. Studenci IZP otrzymają wkrótce dalsze informacje na temat metod
i technik kształcenia na odległość, które zostaną zastosowane w ramach
poszczególnych przedmiotów.

Bieżące informacje i zalecenia, jak również komunikaty dotyczące organizacji
pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 są zamieszczone
pod adresem: https://cm-uj.krakow.pl/cm/koronawirus/
Sekretariat IZP jest zamknięty do odwołania, w razie potrzeby prosimy
uprzejmie o kontakt mailowy. Zmienione okresowo zasady obsługi
administracyjnej są zawarte w zarządzeniu Prorektora ds. Collegium Medicum:
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/6765

Niezbędne, aktualne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, a także zalecenia dotyczące
środków ostrożności i sposobów postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia u siebie lub swoich bliskich, można także znaleźć pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus


Powrót