Blog Zdrowia Publicznego


[Publication] How have hospitals adapted their infrastructure during the COVID pandemic? A scoping literature review

Costase Ndayishimiye, Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: Szpitale stosowały różne strategie aby dostosować swoją infrastrukturę na potrzeby pandemii COVID. Można je podzielić na dwie obszerne kategorie: krótko- i długoterminowe. Krótkoterminowe adaptacje obejmowały: (1) przekształcenia w ramach istniejącej infrastruktury, zarówno medycznej (przeprofilowanie oddziałów), jak i niemedycznej (szpitale tymczasowe w halach sportowych, centrach wystawienniczych); (2) tworzenie nowych struktur (np. szpitale polowe); oraz (3) wykorzystanie technik z zakresu e-zdrowia. Strategie długoterminowe to: (1) zmiany w zakresie architektury i inżynierii infrastruktury szpitalnej umożliwiające jej szybszą adaptację w okresie kryzysu (np. pomieszczenia modułowe, ruchome ściany, parkingi wyposażone w niezbędne instalacje); (2) wsparcie współpracy w ramach sieci świadczeniodawców; (3) odciążenie fizycznej infrastruktury poprzez rozwój szpitali wirtualnych.

[Publikacja] Jak mówimy i śpiewamy do dzieci? Na całym świecie tak samo

Andrzej Galbarczyk: Mówiąc lub śpiewając niemowlętom ludzie na całym świecie w ten sam charakterystyczny sposób zmieniają swój głos. Choć kołysanki z małopolskich Słopnic i z Vanuatu, wyspiarskiego państwa Oceanii, różnią się językiem i melodią, obie śpiewane są niemowlętom w bardzo zbliżony sposób.

[Publikacja] Analiza twitterowej debaty o obowiązku szczepień na COVID-19

Michał Zabdyr-Jamróz, Rafał Olszowski: Wysiłki Polski w walce z COVID-19 utrudnione były przez powszechność postaw sceptycznych wobec szczepień i przeciwnych ograniczeniom pandemicznym. W tym kontekście idea obowiązkowych szczepień przeciwko tej chorobie napotkała silny opór w debacie publicznej. Analiza dyskursu przeciwników obowiązkowych szczepień może pomóc w odkryciu oraz zrozumieniu ich motywacji. Wyniki naszych badań wskazują na znaczny stopień polaryzacji, dużą intensywność dyskusji oraz wysoki stopień zaangażowania użytkowników Twittera. Zwolennicy nakazu szczepień byli konsekwentnie liczniejsi, ale mniej zaangażowani i mniej zmobilizowani do propagowania własnych stanowisk. Przeciwnicy nakazu szczepień byli głośni i bardziej zmobilizowani do udziału: albo jako oryginalni autorzy, albo jako rozpowszechniający informacje. Nasze badanie wskazało też szereg interesujących korelacji i zasugerowało wnioski, które mogą być cenne dla dalszych badań oraz projektowania strategii komunikacji w obszarze zdrowia publicznego.

[Absolwenci] Czasami trzeba chwilę poczekać na spełnienie zawodowych marzeń. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Katarzyna Rebes (#49)

Czterdziesty dziewiąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Katarzyny Rebes, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2003 roku i dziś pracuje jako asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego.

[Projekt] Znaczenie kompetencji zdrowotnych w świecie infodemii

Mariusz Duplaga: Tematem najnowszego projektu realizowanego przez Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM ze środków Narodowego Centrum Nauki jest związek pomiędzy poziomem kompetencji zdrowotnych a odpornością na negacjonizm zdrowotny i dezinformację. Projekt kieruje się potrzebą zrozumienia zależności między kilkoma koncepcjami, które są kluczowe dla zapewnienia skuteczności inicjatyw, interwencji i strategii podejmowanych w promocji zdrowia. Obejmują one kompetencje zdrowotne i e-zdrowotne, a także negacjonizm, dezinformację i teorie spiskowe.