Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego od roku 2018: w stronę modelu psychiatrycznej opieki środowiskowej

Anna Sagan, Iwona Kowalska-Bobko, Daria Biechowska, Maciej Rogala, Małgorzata Gałązka-Sobotka: Polska jako kraj od wielu lat zmaga się z problemem zapewnienia pacjentom należytej opieki psychiatrycznej od strony systemowej i organizacyjnej. Główną przyczyną tej sytuacji jest skrajnie niski poziom finansowania psychiatrii – jeden z najniższych w Europie oraz zbyt duża liczba łóżek szpitalnych przy jednoczesnym niedoborze opieki ambulatoryjnej i dziennej. […] Podobnie jak w kwestii poziomu finansowania, jesteśmy daleko w tyle za innymi krajami europejskimi także w zakresie nowoczesnych trendów, takich jak zmniejszanie zakresu opieki szpitalnej na rzecz rozwoju modelu środowiskowego.

[Publikacja] Dyskurs antyszczepionkowy i koronascpetyczny a prokremlowska propaganda w niemieckim Twitterze

Andrzej Jarynowski: W moim badaniu [niemieckiego Twittera] zastosowałem proste algorytmy wykrywania społeczności oparte na aktywności retweetingu. […] Odkryłem, że 66 (33%) użytkowników prokremlowskich i tylko 18 (1%) użytkowników antykremlowskich było zaangażowanych zarówno w dyskurs antyszczepionkowy, jak i pro-protestacyjny. Szansa używania dyskursu antyszczepionkowego i wspierania koronasceptycznych protestów przez konta prokremlowskie była ponad 50 krotnie większa niż przez konta antykremlowskie.

Mama w Koronie: Jak zdrowie ciężarnych wpływa ich dzieci?

Urszula Marcinkowska, Aleksandra Ciochoń: Jak zdrowie matki wpływa na rozwijający się nowy organizm? Jak stres wpływa na kobiety w ciąży i ich dzieci? Czy poprzez wsparcie społeczne można zwiększyć powszechność karmienia piersią? Badania prowadzona w Instytucie Zdrowia Publicznego UJCM pomagają zrozumieć złożoną sieć relacji między narażeniem na stres a zdrowiem matki i dziecka.

Historia edukacji zdrowotnej w Polsce

Katarzyna Rebes: Kwestie związane z ochroną zdrowia uczniów w środowisku szkolnym pojawiły się już w okresie renesansu. Początkowo pozostawały w zakresie edukacji fizycznej, a następnie jako dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej. Do końca XIX wieku, stanowiły element połączonego wychowania fizycznego oraz higieny szkolnej. Powstanie niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej miało swój wpływ na kształtowanie się nowych koncepcji w zakresie edukacji. Szkoła miała być nie tylko miejscem nieszkodliwym dla ucznia, ale środowiskiem promującym zdrowie.

[Publikacja] Cyberprzemoc a satysfakcja z własnego ciała

Marta Malinowska-Cieślik: Okazuje się, że u młodzieży szkolnej zadowolenie z własnego ciała i wyglądu odgrywa ważną rolę w angażowaniu się i doświadczaniu cyberprzemocy. Pokazały to wyniki analizy danych pochodzących z reprezentatywnej próby 5817 nastolatków […] zebranych w ramach międzynarodowych badań sondażowych zdrowia i zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej. […] Badania te były realizowane w Polsce w 2018 roku. Celem było sprawdzenie jak silny jest związek zadowolenia z ciała z cyberbullyingiem na tle innych istotnych psychospołecznych czynników i jak to wygląda w podziel na sprawców, ofiary, sprawco-ofiary i tych nieangażujących się w cyberbullying. […] Poza wsparciem społecznym ze strony rodziców i przyjaciół, poza satysfakcją z osiągnięć i funkcjonowania w szkole, zadowolenie z własnego ciała i wyglądu okazało się być ważnym czynnikiem, który warto brać pod uwagę w programach przeciwdziałania cyberprzemocy rówieśniczej wśród młodzieży szkolnej i je wzmacniać.