Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Możliwości wdrożenia Szpitalnej Oceny Technologii Medycznych (HB-HTA) na poziomie Urzędów Wojewódzkich w Polsce

Maciej Furman: Szpitalna Ocena Technologii Medycznych (ang. Hospital-Based Health Technology Assessment, HB-HTA) [to] metodyka ewaluacji wprowadzanych procedur leczniczych i terapeutycznych w szpitalach. Za pomocą przeglądu aktualnej wiedzy z czasopism naukowych i na podstawie analizy ekonomicznej wskazuje się, czy dane rozwiązanie w szpitalu będzie miało pozytywne skutki. Poprzez analizę HB-HTA określa się w perspektywie wieloletniej, jak jakaś technologia zmieni funkcjonowanie danej jednostki. […] W swojej pracy jako zespół badawczy chcieliśmy sprawdzić, czy w Urzędach Wojewódzkich istnieją możliwości, aby wprowadzić metodykę oceny zgodną z HB-HTA…

[Publikacja] Zależność pomiędzy sytuacją finansową szpitala, a jakością opieki – wyniki przeglądu literatury

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: W ujęciu teoretycznym zależność między jakością opieki a sytuacją finansową szpitala przybierać może dwa kierunki. Z jednej strony dobra jakość opieki może wpływać pozytywnie na finanse szpitala. […] Z drugiej strony szpital będący w dobrej kondycji finansowej posiadać może większe zasoby finansowe na inwestycje w systemy poprawy jakości czy też zatrudnienie najlepszych specjalistów. Celem naszego przeglądu literatury było zidentyfikowanie i usystematyzowanie dostępnych wyników badań dotyczących zależności pomiędzy sytuacją finansową szpitali a jakością opieki. […] Pomimo że możliwości porównania poszczególnych badań są bardzo ograniczone (różnorodność metod, metryk, kontekstu), ogólny przegląd wskazuje, że szpitale są w stanie jednocześnie poprawiać i/lub utrzymywać jakość oraz zyskowność.

[Publikacja] Kiedyś będzie lepiej! Kondycja psychiczna osób LGBTQ znacząco polepsza się wraz z wiekiem.

Karolina Koziara: Młode osoby LGBT, ze względu na swój wiek mają mniejszą zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przez co są szczególnie wrażliwe na negatywne konsekwencje doświadczeń wykluczenia i stygmatyzacji. Powinny zatem być objęte stosownym wsparciem psychicznym. Dobra wiadomość jest taka, że kondycja psychiczna osób LGBTQ wraz z wiekiem ulega znaczącej poprawie. Mimo stałej ekspozycji na stygmatyzację, starsze osoby LGBTQ charakteryzują się wyższym poziomem prężności psychicznej oraz samooceny, a także niższym poziomem depresyjności.

[Publikacja] Poziom hormonów a preferencje seksualne człowieka. Nowatorskie badania

Urszula Marcinkowska: Moje najnowsze badanie było wyjątkowe, ze względu na to, że zostało oparte na dużej liczbie kobiet w grupie badawczej oraz na wielokrotnych pomiarach hormonów. Ze względu na uciążliwą procedurę oraz koszty analiz takie badania są nadal rzadkością. Jego wyniki stanowią wsparcie dla idei, że zachowanie seksualne są związane z poziomem estradiolu i progesteronu, jednak nie we wszystkich swoich aspektach […] Pomimo tego, że nadal nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zrozumieć skomplikowanej siatki relacji i sprzężeń zwrotnych między hormonami płciowymi a zachowaniem, każde badanie takie jak to sprawia, że jesteśmy o krok bliżej takiego zrozumienia.

Dr Galbarczyk ZNOWU wyznaje: „Przez lata wprowadzałem studentów w błąd.” Tym razem o odbytach nużeńców

Andrzej Galbarczyk: Jakiś czas temu przyznałem, że ucząc zasad dziedziczenia i podstaw genetyki od lat wprowadzałem studentów w błąd. Znowu muszę przyznać się do błędu i sprostować jedną rzecz. […] Od lat fascynują mnie wszelkie żyjątka bytujące w i na naszym ciele. Studentom często opowiadam przeróżne historie o koewolucji człowieka i drobnoustrojów, oraz o tym jak na siebie wzajemnie wpływamy. Jedną z takich historii była poruszająca opowieść o tragicznym losie nużeńców. Nużeńce, to takie mikroskopijne żyjątka, a dokładnie roztocza, zamieszkujące naszą skórę, szczególnie skórę twarzy, gdzie często osiedlają się w okolicach ust i oczu…