Drugi kwietnia: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autor: Ewa Dobrogowska-Schlebusch Corocznie dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awereness Day). Ustanowiony został w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy małżonki emira Kataru, Sheikha Moza bint Nasser. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości na temat autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. […]

Zasady przeniesienia z innej uczelni na WNZ

Zasady i warunki dotyczące przeniesienia studenta z innej uczelni na Wydział Nauk o Zdrowiu reguluje: Uchwała Nr 2/VII.4/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r. Z jej treścią zapoznać można się na stronie: Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM