Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Świat tyje. Ale masz większe ryzyko otyłości, jeśli mieszkasz na wsi niż w mieście

Grażyna Jasieńska: W większości krajów świata dramatycznie zwiększa się liczba osób otyłych. Jednocześnie zwiększa się liczba osób mieszkających w miastach. W związku z tym, przez wiele lat sądzono, że to właśnie życie w mieście powoduje wzrost masy ciała. To intuicyjne przekonanie podważa niedawny artykuł w Nature, jednym z najbardziej prestiżowych naukowych czasopism na świecie, którego współautorami są pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego.

[Absolwenci] Studia na ścieżce w języku angielskim zaszczepiły we mnie chęć pracy w międzynarodowym środowisku. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Sylwia Łach

Dwudziesty trzeci mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Sylwii Łach, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2013 roku i zajmuje się prowadzeniem oraz nadzorowaniem strategicznych projektów dla międzynarodowych firm farmaceutycznych.

[Publikacja] Czy polscy lekarze rozważają emigrację zawodową? Dlaczego i dokąd chcą emigrować?

Alicja Domagała, Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: Deficyt personelu medycznego w Polsce, to jeden z najbardziej aktualnych problemów zarówno dla całego systemu zdrowotnego, jak i poszczególnych podmiotów leczniczych. Jedną z przyczyn, wskazywanych jako źródło  niedoborów kadrowych jest emigracja zawodowa polskich lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Nie dysponujemy jednak dostatecznie szczegółowymi danymi statystycznymi, żeby dokładnie określić skalę tego zjawiska. […] W celu zgłębienia tego zagadnienia przeprowadziliśmy badanie dotyczące intencji migracyjnych oraz ich przyczyn wśród polskich lekarzy zatrudnionych w szpitalach.

[Absolwenci] Moja praca moją pasją. Czy to możliwe po zdrowiu publicznym? Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Rafał Halik

Dwudziesty drugi mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Rafała Halika, który ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2005 roku i zajmuje się oceną sytuacji zdrowotnej ludności Polski w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.

[Absolwenci] Praca w trakcie studiów – dopełnienie praktyki do teorii. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Michał Kardasz

Dwudziesty pierwszy mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Michała Kardasza, który ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2015 roku i zarządza zespołami wyjazdowymi w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.