Blog Zdrowia Publicznego


O korzyściach wynikających z leczenia antyretrowirusowego, czyli dlaczego warto testować się na HIV

Magdalena Mijas: Do uczestnictwa w projekcie zaproszono zarówno pary jedno- jak i różnopłciowe, w których jedna z osób była zakażona HIV. Takie pary w literaturze opisywane są jako pary z sero-niezgodnością, mieszanym statusem serologicznym lub jako pary plus/minus. Celem projektu było oszacowanie częstotliwości z jaką dochodzi do zakażeń na skutek kontaktów seksualnych bez prezerwatywy, w sytuacji gdy wiremia osoby żyjącej z HIV jest poddana skutecznej supresji, czyli wynosi mniej niż 200 kopii wirusa w mililitrze krwi. […] Te i wcześniejsze doniesienia z badań realizowanych w parach z sero-niezgodnością dały impuls do rozpoczęcia w 2016 roku […] społecznej kampanii, której tytuł stanowi jednocześnie jej kluczowe przesłanie: […] Niewykrywalny=Niezakażający. Celem jej jest popularyzacja wyników badań wskazujących na brak ryzyka transmisji HIV od osoby, która ma niewykrywalną wiremię i przyjmuje regularnie leki.

[Absolwenci] Studia na kierunku zdrowie publiczne dały mi szerokie spojrzenie na problemy zdrowotne. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Patrycja Pióro (#33)

Trzydziesty trzeci miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta”, w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Patrycji Pióro, która ukończyła studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne w 2014 roku i pracuje w Szpitalu w Lublinie.

[Publikacja] Zdrowie i optymizm u nastolatków

Marta Malinowska-Cieślik: Celem naszych badań była ocena społecznych i behawioralnych uwarunkowań pozytywnej postawy nastolatków wobec siebie i wobec życia. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat – w sumie 2562 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. […] Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że programy promocji zdrowia psychicznego nastolatków, szczególnie dziewcząt, powinny obejmować działania ukierunkowane przede wszystkim na rozwijanie ich interpersonalnych kompetencji oraz promowanie aktywności fizycznej.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Anna Szetela: 9 grudnia został przez ONZ ustanowiony Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji. Stało się to w roku 2003, podczas prac nad przyjęciem Międzynarodowej Konwencji przeciwko Korupcji. Jednak historia korupcji sięga starożytności i występuje we wszystkich krajach i sektorach. Jednak to sektor zdrowotny jest uważany za jeden z najbardziej podatnych na zagrożenia korupcyjne. Potwierdzają to wyniki badań CBOS [1] oraz dane zebrane w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 [2]. […] Często uważa się, że korupcja w sektorze zdrowotnym jest związana głównie z przyjmowaniem nieformalnych opłat za świadczenia zdrowotne (za dostęp, wyższą jakość, szybsze przyjęcie pacjenta) oraz z nierzetelnymi procedurami dotyczącymi leków i wyposażenia w placówkach opieki zdrowotnej. Jednak „możliwości” korupcyjne są szersze…

Czy zły nastrój może spowodować zawał serca? O psychospołecznych przyczynach chorób sercowo-naczyniowych

Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Michał Zabdyr-Jamróz: Choroby sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca czy udar mózgu, stanowią główną przyczynę umieralności w Polsce. Blisko połowa Polaków, którzy umierają w kolejnych latach umierają właśnie z powodu chorób układu krążenia. W profilaktyce tych chorób rekomenduje się najczęściej niepalenie papierosów, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawę diety dla obniżania poziomu cholesterolu. Ale czy te interwencje wyczerpują nasze możliwości zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu? […] Ostatnie dwadzieścia lat to czas, w którym zgromadzono liczne dowody wskazujące na związek pomiędzy czynnikami psychospołecznymi a częstością występowania chorób sercowo-naczyniowych. Szeroko zakrojone badania obserwacyjne przeprowadzono też w Polsce i wykazano w nich istotny wzrost ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia u osób z o niskiej pozycji społecznej, z objawami depresji, czy niskim poczuciem kontroli.