Blog Zdrowia Publicznego


Ocena technologii medycznych (HTA): Czyli jak mądrze wydawać pieniądze z NFZ?

Tomasz Bochenek: Czy cena 341 334,00 PLN za jedno pięciomililitrowe opakowanie leku, stosowanego regularnie co 4 miesiące jest wysoka, czy też nie? Zapewne wszyscy czujemy intuicyjnie, w oparciu o znajomość cen powszechnie dostępnych produktów, że jest to kwota astronomiczna. Odpowiada ona np. kosztom zakupu luksusowego samochodu lub dwupokojowego mieszkania w dużym mieście. Mówimy jednak o leku. Na dodatek – o leku stosowanym w bardzo ciężkiej chorobie, nie zaś o rynku samochodów lub nieruchomości. Żeby ocenić, czy określony wydatek na leczenie pacjenta jest racjonalny z punktu widzenia całego systemu opieki zdrowotnej… potrzebna jest nam HTA

[Absolwenci] Zdrowie publiczne polecam każdej osobie zainteresowanej szeroko pojętym systemem zdrowotnym. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Mateusz Bochenek (#39)

Trzydziesty dziewiąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Mateusza Bochenka, który ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2016 roku i pracuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

[Publikacja] Ograniczone kompetencje zdrowotne jako wyzwanie dla zdrowia publicznego

Mariusz Duplaga: Pojęcie kompetencji zdrowotnych (KZ) jest pomostem pomiędzy promocją zdrowia i edukacją zdrowotną a usamodzielnieniem i upodmiotowieniem jednostek i społeczności w ich decyzjach zdrowotnych. […] KZ to złożony problem i przełożenie uzyskanych wyników na zależności o charakterze przyczynowo-skutkowym nie jest łatwe. Wyniki sondażu skłaniają jednak do dalszych pytań. Przykładowo, dlaczego istnieje związek pomiędzy przyjęciami do szpitala i ograniczonymi KZ. Z jednej strony, można przypuszczać, że – szczególnie u pacjentów z przewlekłymi chorobami – niewystarczające KZ mogą mieć związek z gorszym przestrzeganiem zaleceń i większym ryzykiem zaostrzeń choroby. Ale dlaczego, kolejne pobyty w szpitalu nie przyczyniają się do wzrostu KZ?

6 Vaccine Myths

Magdalena Kozela & Michał Zabdyr-Jamróz: The benefits of using vaccinations are widely recognized by medical professionals, however, what is believed and propagated about them is increasingly less clear. The very fact that vaccinations are to be given to healthy people appears suspicious to laymen – as it is uncommon in medical procedures. In addition, they affect the entire population, including its more sensitive part, i.e. children. They are obligatory, which is interpreted as a form of coercion. Distrust of vaccination is fueled more and more clearly by the so-called anti-vaccination movements that negate benefits of vaccination and seek to revise policies concerning it. The debate on the safety and obligation to vaccinate – conducted mainly using eristics: manipulated statistics and anecdotal evidence – contributed to the emergence of various “myths”, or rather grossly false beliefs. Here we present several of such myths, citing the latest scientific knowledge to refute them.

Jak obniżać ryzyko zachorowania na raka piersi?

Grażyna Jasieńska: Wiedza na temat mutacji w niektórych genach […] prowadzi często do wniosku, że rak piersi spowodowany jest „posiadaniem genów raka”. Jednak wbrew pozorom różnice w ryzyku zachorowania na raka piersi wynikają przede wszystkim z różnic w stylu życia. Na zwiększenie czy zmniejszenie ryzyka zachorowania wpływają czynniki, na które nie mamy wpływu oraz czynniki, które możemy modyfikować. Do czynników, na które mamy niewielki lub żaden wpływ należy szereg czynników związanych z rozrodczością. […] Co więc z czynnikami ryzyka, na które mamy wpływ?