Blog Zdrowia Publicznego


[Publikacja] Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej

Michał Zabdyr-Jamróz: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie książka pt. “Wszechstronniczość. O deliberacji w polityce zdrowotnej z uwzględnieniem emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej”. Jest ona owocem moich kilkuletnich badań poświęconych procesom tworzenia polityki zdrowotnej na świecie. W monografii tej prezentuję narzędzia analizy tych polityk oraz ich usprawnienia. Moim punktem odniesienia są wzorce demokratycznej deliberacji oraz idea wszechstronniczości.

[Publikacja] W kierunku finansowej stabilności sektora szpitalnictwa w Polsce – retrospektywna ewaluacja działań reformatorskich

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: Celem przeprowadzonych analiz była ewaluacja ekonomicznych aspektów działań reformatorskich ukierunkowanych na poprawę sytuacji finansowej sektora szpitalnictwa – przeprowadzonych w Polsce w okresie ostatnich dwóch dekad. Dokonano przeglądu literatury (publikacji naukowych, regulacji prawnych, raportów i ekspertyz pokontrolnych) oraz analizy danych ilościowych na temat zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) w latach 2000 -2018.

Przepisywanie recept przez profesjonalistów medycznych niebędących lekarzami

Edyta Piętak: Wiele placówek opieki zdrowotnej, przede wszystkim ramach POZ, opieki zdrowotnej nad dziećmi i osobami starszymi, boryka się z niedoborami personelu medycznego,  a zwłaszcza lekarzy. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną oraz specjalistyczne leczenie pacjentów, co przy ograniczonej liczbie lekarzy i środków pieniężnych stanowi coraz poważniejszy problem wielu systemów zdrowotnych.

[Absolwenci] Połączenie branży medycznej z IT daje wiele możliwości rozwoju. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Dorota Woźniak (#45)

Czterdziesty piąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Doroty Woźniak, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2018 roku i pracuje w firmie dostarczającej usług informatyczne dla placówek ochrony zdrowia.

Nowe międzywydziałowe studia „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

Nowe międzywydziałowe studia utworzyliśmy w odpowiedzi na stale występujące wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych m.in. do: profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi; zarządzania finansami w różnych instytucjach; kierowania, administrowania i koordynowania opieki zdrowotnej oraz programów profilaktyki i promocji zdrowia. […] Program nowych studiów międzywydziałowych powstał w ramach współpracy między Wydziałem Nauk o Zdrowiu UJ CM i Wydziałem Zarządzania i Komunikacji UJ.