Dzień Otwarty UJ

W dniu 23 marca 2018 r. Uniwersytet Jagielloński (Dział Promocji UJ oraz 16 wydziałów, a także Samorząd Studentów UJ) zorganizował coroczny Dzień Otwarty, z myślą przede wszystkim o uczniach szkół średnich, którzy są na etapie podejmowania decyzji o kontynuacji swojej edukacji i wyborze uczelni lub kierunku studiów. Tegoroczny Dzień Otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, licznie odwiedzających stoiska, prowadzone w większości przez studentów, lecz częściowo również przez kadrę akademicką. Wysoka była również frekwencja na wykładach, prowadzonych przez kadrę akademicką. W organizację tych wydarzeń intensywnie zaangażowanych było wiele osób – pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na poziomie Wydziału Nauk o Zdrowiu koordynacją zajmowała się Pani dr Anna Leja-Szpak, Pełnomocnik Dziekana WNZ ds. Promocji.

Również liczna grupa pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego i studentów bezpośrednio przyczyniła się do tak pomyślnego przebiegu Dnia Otwartego, biorąc w nim czynny udział i poświęcając swój czas.

Pani prof. Grażyna Jasieńska wygłosiła jeden z czterech głównych wykładów otwartych w Audytorium Maximum UJ.

Panie i Panowie dr Ewa Błaszczyk-Bębenek, dr Ilona Nenko, dr Monika Ścibor, mgr Sylwia Wójcik, dr Bartosz Balcerzak, dr Andrzej Galbarczyk, mgr Rafał Nowak, a także studentki, Panie Patrycja Nawojowska, Marika Piczak, Martyna Podsiadło, Anita Zalisz i Joanna Żyrek (z zakładów lub działających przy nich kół naukowych: Zakład Zdrowia i Środowiska, Zakład Promocji Zdrowia, Zakład Żywienia Człowieka oraz Zakład Gospodarki Lekiem) zadbali o to, aby sala wykładowa przy ul. Michałowskiego „pękała w szwach” od liczby słuchaczy, a stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Pani mgr Katarzyna Badora-Musiał opracowała świetne ulotki, plakaty i baner internetowy, promujące obecne kierunki studiów w IZP.

Pani dr Beata Piórecka przygotowała prezentację uatrakcyjniającą rozmowy z uczniami, wykorzystując w niej zdjęcia nadesłane przez Koleżanki i Kolegów.

Pani mgr Sylwia Sala pomogła dopracować ostateczną formę ulotek, plakatów i prezentacji. Nawiązanie przez nią wcześniej kontaktów z liceami krakowskimi drogą korespondencyjną pomogło rozpowszechnić informację o Dniu Otwartym i zapewnić tak wysoką frekwencję.

Pani mgr Ewa Dobrogowska-Schlebush przygotowała i uruchomiła przed Dniem Otwartym nową wersję strony internetowej IZP, we współpracy z Koleżankami i Kolegami z poszczególnych zakładów, natomiast działający w IZP Zespół do spraw Promocji wypracował szereg rozwiązań organizacyjnych.

Mamy nadzieję, że Dzień Otwarty poszerzył zainteresowania naukowe i horyzonty wiedzy wśród wielu młodych osób, spośród których liczne grono zostanie w nadchodzących latach studentkami i studentami UJ, WNZ, a także Instytutu Zdrowia Publicznego!

opracowanie: T. Bochenek, Ch. Sowada

 

 


Powrót