Aktualności


Nowa oferta Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM dla uczniów szkół średnich – zajęcia zdalne

18.11.2020  Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli szkół średnich do zapoznania się z naszą nową ofertą bardzo różnorodnych zajęć z zakresu szeroko definiowanego zdrowia publicznego w roku akademickim 2020/2021 (załącznik). Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym, w uzgodnionych wcześniej terminach. W celu ustalenia terminu zajęć z uczniami prosimy uprzejmie nauczycieli o kontakt z dr Beatą Piórecką (beata.piorecka@uj.edu.pl) lub poprzez Sekretariat Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM (sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl). Do wirtualnego […]

16 Światowy Kongres Zdrowia Publicznego

30.10.2020 r. W dniach 12-16 października odbył się Światowy Kongres Zdrowia Publicznego (16th World Congress on Public Health). W ramach specjalnej sesji podsumowano europejską kampanię To jest zdrowie publiczne. Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJCM był jednym z ośmiu uniwersytetów prowadzących działania w ramach tej kampanii. Podsumowanie wszystkich działań zostało podsumowane w newsletterze ASPHER.

Relacja z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego

28.10.2020 r.  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego. Praktyki studenckie stanowią stały element kształcenia na studiach prowadzonych w naszym Instytucie. W roku akademickim 2019/2020 były one realizowane przez studentów następujących kierunków:  Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, II rok, studia I stopnia – wymiar praktyk: 4 tygodnie  Zdrowie Publiczne, II rok, studia I stopnia – wymiar praktyk: 4 tygodnie  Zdrowie Publiczne, I rok, studia II stopnia […]

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału i zaangażowania w aktywności Koła

26.10.2020 r.  SKN-26.10.2020.pdf  

Ważna informacja dotycząca studenckich adresów mailowych

Uprzejmie informujemy, że dla uczestnictwa w zajęciach, szczególnie tych, które prowadzone są w trybie zdalnym, kluczowe i niezbędne jest posiadanie przez studenta indywidualnego adresu mailowego w domenie uj.edu.pl. Studenci proszeni są o niezwłoczne założenie kont pocztowych w domenie uj.edu.pl, oferowanych prze Uniwersytet Jagielloński, a następnie regularne sprawdzanie zawartości skrzynek pocztowych. Umożliwi to sprawną komunikację i pełne uczestnictwo w realizacji programu studiów, w tym również korzystanie z platform zdalnego nauczania.