Studia „MBA w ochronie zdrowia” na UJ CM najlepszą inwestycją w rozwój kariery menedżera ochrony zdrowia

Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, bazując na doświadczeniach dydaktycznych, badawczych i eksperckich oraz wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynku pracy, rozszerzył właśnie ofertę edukacyjną o studia MBA w ochronie zdrowia, prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Z tej okazji zapraszamy do lektury omówienia rozmowy przeprowadzonej z panią dr hab. Iwoną Kowalską-Bobko, prof. UJ – Dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. Rozmowę przeprowadził dr Paweł Moćko z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania naszego Instytutu.


Studia „Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia” to studia przewidziane przede wszystkim dla kadry zarządzającej, ale także dla pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za sektor zdrowotny oraz dla kandydatów na menadżerów podmiotów leczniczych. Formuła studiów zapewnia zdobycie szerokiej, unikatowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do nowoczesnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia, jak i do podejmowania decyzji – tzw. decision making process.

Dlaczego studia MBA na UJ CM?

Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, dr hab. Iwoną Kowalską-Bobko, prof. UJ

Instytut Zdrowia Publicznego (IZP) Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszą jednostką naukowo-badawczo-dydaktyczną w Polsce, która prowadzi nauczanie w zakresie zarządzania w systemie ochrony zdrowia, między innymi w ramach studiów podyplomowych – wskazuje dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ. W IZP pracuje wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna posiadająca wieloletnie doświadczenie. Wykształciliśmy, zarówno w ramach studiów magisterskich jak i studiów podyplomowych, wielu menadżerów jednostek leczniczych, profesjonalistów zdrowia publicznego i zarządzania w ochronie zdrowia zajmujących wysokie stanowiska w instytucjach administracji publicznej centralnej, regionalnej i lokalnej. Zaczynaliśmy 31 lat temu jako Szkoła Zdrowia Publicznego, która przygotowała pierwszy profesjonalny program kształcenia menadżerów w ochronie zdrowia. W dalszej historii to na bazie Szkoły Zdrowia Publicznego powstał dzisiejszy Instytut Zdrowia Publicznego – początkowo na Wydziale Ochrony Zdrowia, a następnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – dodaje prof. Kowalska-Bobko.

Współpraca specjalistów z różnych dziedzin gwarancją nowoczesnego programu na miarę dzisiejszych potrzeb ochrony zdrowia

Prawidłowe i skuteczne nauczanie zarządzania w ochronie zdrowia, bo takim są studia „MBA w ochronie zdrowia”, wymaga zaangażowania w ich realizację specjalistów z różnych dziedzin, zarówno badaczy jak i praktyków. W ramach planowanych studiów Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu połączył swoje siły wraz z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Połączenie doświadczenia i kompetencji obu Wydziałów pozwoliło na stworzenie nowoczesnego, innowacyjnego programu, dającego gwarancję zdobycia pożądanych i unikatowych kompetencji, które pozwolą na efektywne, profesjonalne i racjonalne zarządzanie m.in. szpitalami i innymi jednostkami w ochronie zdrowia.

Jednym z istotnych elementów, o którym wspomina dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ jest konieczność dostosowania się do panujących realiów dzisiejszego, nowoczesnego świata. W programie studiów „MBA w ochronie zdrowia” zaproponowano zajęcia z nowoczesnych metod negocjacji, przy wykorzystaniu różnorodnych, atrakcyjnych narzędzi, np. grywalizacji. Warto również wspomnieć, że nasza kadra to m.in. specjaliści z zakresu oceny technologii medycznych (HTA i HB HTA), eksperci polityki zdrowotnej, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, prawnicy, ekonomiści. Połączenie naszej kadry ze specjalistami z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej daje gwarancję dobrze przygotowanego, przemyślanego planu i programu nauczania popartego wcześniejszym rozpoznaniem, rozeznaniem i zakwalifikowaniem do programu najistotniejszych efektów kształcenia z punktu widzenia pożądanych kompetencji nowoczesnego menadżera ochrony zdrowia – wskazuje kierownik studiów, prof. Iwona Kowalska-Bobko.

Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych polskich ekspertów, takich jak dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, a także innych praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną zdrowia w ramach jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, podmiotów naukowych.

Jak to robimy?

Studia „MBA w ochronie zdrowia” zbudowane są z dwóch modułów: podstawowego oraz fakultatywnego. Moduł podstawowy zapewnia przygotowanie i wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje. W ramach modułu fakultatywnego kluczowy jest udział wskazanych praktyków ochrony zdrowia.

Program studiów opracowano tak, aby zapewnić odpowiedź na kluczowe zagadnienia istotne dla dzisiejszych realiów. Biorąc pod uwagę w jakich czasach żyjemy – pandemia COVID-19, kryzys: wojenny, energetyczny, gospodarczy – to wszystko istotnie wpływa na sektor ochrony zdrowia. Obecna sytuacja pokazuje jak trudno jest zarządzać w takich warunkach, a zatem trzeba zdobywać te najważniejsze, nowe kompetencje, które pozwalają dosyć elastycznie, ale też profesjonalnie podchodzić do kwestii zmieniającej się rzeczywistości szpitali i systemu zdrowotnego.

Studia „MBA w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum to najlepsze miejsce do zdobycia ważnych i pożądanych kompetencji dla wszystkich obecnych menadżerów w systemie ochrony zdrowia. Nasze dotychczasowe osiągnięcia i wysokie miejsca w rankingu studiów podyplomowych pokazują, że jesteśmy cenieni i doceniani przez naszych absolwentów. Możecie być Państwo pewni, że udział w studiach „MBA w ochronie zdrowia” to najlepsza inwestycja na drodze Waszego rozwoju.


Rekrutacja  na studia „MBA w ochronie zdrowia” trwa do 9 stycznia 2023 r., a zajęcia rozpoczniemy 18 lutego 2023 r. Dodatkowe informacje dotyczące planu studiów i rekrutacji można uzyskać u pani mgr Moniki Duszki pod numerem telefonu (12) 43 32 822 oraz na stronie internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 18 listopada 2022


 


Powrót