[Publikacja] Pozycja społeczno-ekonomiczna a korzystanie z opieki zdrowotnej

Logo projektu WOBASZ II

Autorka: Magdalena Kozela

Pozycja społeczna jest uważana za jeden z determinantów nierówności w zdrowiu. Rzeczywiście, wyniki ogólnopolskiego badania WOBASZ II (Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia Ludności, edycja II), przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie populacji Polski wskazują, że osoby z wysoką pozycją społeczno-ekonomiczną częściej korzystają z konsultacji lekarskich niż osoby o niskim statusie. Ponadto, mężczyźni lepiej sytuowani otrzymują więcej porad w zakresie kontroli głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia niż mężczyźni o niższej pozycji socjoekonomicznej. Jednak porównanie obiektywnych skutków zdrowotnych wskazuje, że pozycja społeczna nie różnicuje już tak jednoznacznie populacji polskiej, np. z perspektywy częstości hospitalizacji lub osiągania celów leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych czy cukrzycy.

Pełna analiza i omówienie uzyskanych wyników badania zamieszczone są w anglojęzycznym artykule pt.

Socio-economic and sex differences in health care utilization, counseling on cardiovascular disease (CVD) risk factors and CVD risk factors control in Polish population. The WOBASZ II Study

autorstwa dr Magdaleny Kozeli i współautorów z Katedry Epidemiologii i Badań populacyjnych IZP UJ CM. Artykuł dostępny jest już online w otwartym dostępie na stronach Kardiologii Polskiej.

 


Powrót