[Publikacja] Nierówności społecznoekonomiczne między regionami Polski a rak płuc i inne choroby układu oddechowego

Rysunek 1. Rozkład indeksu SES w podregionach Polski w 2010 roku | źródło: opracowanie własne autorów

Autor streszczenia: Maciej Polak

Od momentu transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w 1989 roku Polska doświadczyła wyraźnej poprawy warunków życia oraz poprawy sytuacji socjoekonomicznej. Jednakże zmiany te nie rozłożyły się równomiernie w społeczeństwie. Mogło to pogłębić zróżnicowanie w sytuacji zdrowotnej między regionami. Dlatego przeprowadziliśmy badanie ekologiczne określające związek pomiędzy pozycją społecznoekonomiczną  (ang. socioeconomic status – SES)  i jej zmianą a umieralnością z powodu chorób układu oddechowego oraz nowotworów płuc.

Badanie przeprowadziliśmy w 66 podregionach Polski w latach 2010-2014. Rozkład indeksu opisującego pozycję społecznoekonomiczną w tych podregionach Polski prezentuje rysunek 1. Im wyższy indeks, tym lepsza pozycja społecznoekonomiczna danego podregionu. Wykazaliśmy, że w przypadku raka płuc lepsza sytuacja socjoekonomiczna podregionu jest związana z niższa umieralnością u mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych, a u kobiet  tylko w grupie wieku 25-64 lat. Natomiast w przypadku pozostałych chorób układu oddechowego poprawa sytuacji socjoekonomicznej była związana z niższą umieralnością w obu grupach płci niezależnie od wieku.

 

Pełna analiza i omówienie uzyskanych wyników dostępne są w artykule:

Area-Based Socio-Economic Inequalities in Mortality from Lung Cancer and Respiratory Diseases autorstwa Macieja Polaka, Agnieszki Genowskaiej, Krystyny Szafraniec, Justyny Fryc, Jacka Jamiołkowskiego i Andrzeja Pająka – opublikowanym w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health.


Badanie przeprowadzone zostało dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2016/23/D/HS4/01887​).


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 11 września 2019


 


Powrót