O Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka – wykład prof. Artura Jurczyszyna

Prof. Artur Jurczyszyn | zdjęcie: Sylwia Wójcik

Streszczenie wykładu prof. Artura Jurczyszyna, współzałożyciela i prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie – wygłoszonego w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM 21 stycznia 2020 w ramach spotkania Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia. Spotkania te mają być forum dyskusji nad działalnością wybranych organizacji pozarządowych wspierających pacjentów z ciężkimi chorobami. Tematem tego wykładu było przybliżenie najważniejsze informacje na temat aktualnych metod diagnostyki oraz leczenia szpiczaka plazmocytowego.

Autor streszczenia: Mariusz Kielar


Szpiczaka plazmocytowy to złośliwy nowotwór krwi. Charakteryzuje się niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się plazmocytów. Profesor Jurczyszyn podkreślił, że w celu wczesnego wykrycia tej choroby każda osoba powinna przynajmniej raz do roku wykonać morfologię krwi, badanie ogólne moczu oraz badanie OB (tj. odczyn Biernackiego czyli wskaźnik opadania erytrocytów). Nawet niewielkie odchylenie od normy może wskazać, że choroba jest we wczesnym stadium. Dzięki wcześniejszemu wykryciu szpiczaka można szybciej leczyć oraz odpowiednio kontrolować.

Dziś średnia długość życia pacjenta ze szpiczakiem to ok. 7-10 lat, podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu były to zaledwie 3-4 lata. Na ten sukces składa się przede wszystkim ogromny postęp w coraz skuteczniejszym leczeniu tej choroby. W ciągu 15 lat w terapii szpiczaka zarejestrowano aż 11 nowych leków. Trzeba jednak pamiętać, że wiele z leków zarejestrowanych w Unii Europejskiej nie jest, niestety, refundowanych w Polsce.

Prof. Jurczyszyn przedstawił cele i efekty działalności założonej przez siebie w 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka. Ma ona charakter organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP). Aktywnie wspiera oraz integruje społeczność pacjentów z rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym. Założeniem działalności Fundacji jest to, że świadomy pacjent posiadający zaplecze dobrej woli, zrozumienia oraz konkretnego wsparcia ze strony innych w osobistej walce z nowotworem ma większe szanse na pokonanie choroby i życie w lepszym komforcie. W ten sposób Fundacja intensywnie zabiegającej o optymalne leczenie polskich pacjentów ze szpiczakiem.

Prof. Artur Jurczyszyn zaprosił do wsparcia działalności Fundacji przez podjęcie współpracy – np. w formie wolontariatu. Zachęcił również do aktywnego uczestnictwa w najbliższych wydarzeniach organizowanych przez Fundację:

  • XI Charytatywnego Spotkania Górskiego na Turbaczu (7 marzec br.) oraz
  • IX Międzynarodowej Konferencji „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2020 roku (5 wrzesień br.).

Więcej szczegółów na temat działalności Fundacji można znaleźć na stronie Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka.

Pod auspicjami Fundacji powstała także publikacja: Wszystkie twarze szpiczaka. 100 historii chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 


Powrót