[Absolwenci] Połączenie branży medycznej z IT daje wiele możliwości rozwoju. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Dorota Woźniak (#45)

Dorota Woźniak

Czterdziesty piąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Doroty Woźniak, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2018 roku i pracuje w firmie dostarczającej usług informatyczne dla placówek ochrony zdrowia.

Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Zawsze, słysząc pytanie o moją ścieżkę zawodową wspominam czasy dzieciństwa, kiedy snułam plany, czym będę zajmować się w dorosłym życiu. Co prawda studia skończyłam dopiero 2 lata temu, jednak mogę stwierdzić, że moja kariera rozwija się dynamicznie.

W trakcie studiów dorywczo pracowałam jako kelnerka. Wspominam ten czas z ogromnym uśmiechem na twarzy. Była to prawdziwa lekcja życia i wytrwałości. Pogodzenie dziennych studiów z pracą było dość trudne, ale nauczyło mnie tego, jak maksymalnie wykorzystać i zorganizować czas. Jednocześnie znalazłam chwilę na wolontariat przy organizacji Konferencji Kardiologia Prewencyjna. Jednym z organizatorów wydarzenia była firma Iwentarium, z którą nawiązałam dalszą współpracę, zdobywając doświadczenie w organizacji eventów.

No ale… zawsze było mi za mało, dlatego zaczęłam się rozglądać za czymś nowym, bardziej „w branży”. Pierwszą pracę odpowiadającą kierunkowi zdrowie publiczne rozpoczęłam na pierwszym roku studiów magisterskich jako rejestratorka i asystentka medyczna. Następnie awansowałam na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Pacjenta, równocześnie pełniąc obowiązki Koordynatora Makroregionu ds. Badań Klinicznych. Tą ostatnią funkcję zawdzięczam decyzji jaką podjęłam na drugim roku magisterium tj. rozpoczęłam studia podyplomowe „Badania Kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie”.  Do moich głównych zadań należało pozyskiwanie lekarzy do prowadzenia badań klinicznych, koordynowanie współpracy sponsora z zespołem badawczym, zarządzanie przebiegiem projektu oraz przygotowywanie dokumentacji medycznej niezbędnej do przeprowadzenia badania. Praca koordynatora badań klinicznych wymaga umiejętności organizacji czasu pracy, reagowania w trudnych sytuacjach oraz dużych zdolności interpersonalnych. Każdy projekt jest inny, dzięki czemu daje szanse stałego rozwoju. Najczęściej projekty są realizowane przez duże firmy zagraniczne, co jest idealne dla osób marzących o podróżach.

Wiedza medyczna była moją kartą przetargową podczas rozmowy rekrutacyjnej w firmie drEryk, gdzie przyjęto mnie w lutym 2019 na stanowisko Technical Support Engineer. Początkowo moja praca opierała się głównie na obsłudze Klienta (użytkownika programu), realizacji bieżących zgłoszeń oraz testowaniu aplikacji. Ciągły rozwój wiedzy technicznej, nabywanie doświadczenia w tej dziedzinie oraz zdobyte umiejętności zarządcze na studiach doprowadziły mnie w krótkim czasie do objęcia funkcji Technical Support Manager.  Aktualnie zakres moich obowiązków opiera się głównie na wiedzy technicznej (konfiguracja, administracja, testowanie oprogramowania), analitycznej (analiza i realizacja bieżących zgłoszeń, tworzenie nowych funkcjonalności wspomagających pracę personelu medycznego), zarządzaniu zespołem oraz pracy z klientem. Uważam, że połączenie branży medycznej z IT daje wiele możliwości rozwoju, o czym przekonałam się dopiero po studiach.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Bardzo wartościowy był dla mnie czas wakacyjnych praktyk studenckich, które odbywałam w swojej rodzinnej miejscowości. Pierwsze z nich zrealizowałam w laboratorium, a drugie w szpitalu, w dziale administracji. Podczas nich zdobyłam doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych, administracji, obiegu dokumentacji medycznej, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta. Mogłam wtedy przełożyć wiedzę teoretyczną w praktykę. Miło wspominam także rolę przewodniczącej Naukowego Koła Promocji Zdrowia. Aktywny udział w konferencjach, współorganizacja Festiwalu Nauki rozwijały moje zainteresowania i kompetencje w zakresie promocji zdrowia. Z kolei zaangażowanie w badania naukowe nauczyło mnie w jaki sposób analizować i interpretować dane (ta Statistica wcale nie jest taka trudna J).

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Umiejętność pracy w zespole jest jedną z najcenniejszych jaką zdobyłam podczas studiów. Wspólne projekty, prezentacje i zadania nauczyły mnie, że lepsze efekty osiąga się w grupie. Cała wiedza medyczna, ekonomiczna, analityczna, zarządcza, a nawet informatyczna (chociaż wtedy najmniej przeze mnie doceniana) przyczyniła się do tego, że jestem tu, gdzie jestem.

Moja praca od zawsze opierała się na kontakcie z klientem. Mimo, że należę do osób otwartych, początkowo miałam problemy z bezpośrednią komunikacją. Przygotowane i wygłoszone prezentacje podczas trwania studiów dały mi swobodę w mówieniu, nauczyły, jak radzić sobie ze stresem oraz w jaki sposób jasno i logicznie odpowiadać na zadane pytania. Natomiast, analityczne myślenie, realizacja założonych celów oraz przewodzenie grupie to najistotniejsze umiejętności jakie aktualnie wykorzystuję w swojej pracy.

 


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Furman, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 04 czerwca 2020Powrót