Dlaczego Blog Zdrowia Publicznego?

fot. Sylwia W. Wójcik │ Budynek Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20

Jednym z kluczowych problemów, z jakimi mierzą się pracownicy naukowi i dydaktyczni Instytutu Zdrowia Publicznego jest społeczne niezrozumienie tego, czym jest zdrowie publiczne. Zaskakujące jest, że problem ten występuje u decydentów politycznych, opiniotwórczych elit, a nawet wśród samych profesjonalistów ochrony zdrowia. W debatach publicznych wspomina się o znaczeniu zapobiegania chorobom i wypadkom, jednak najczęściej kończy się tylko na deklaracjach lub słomianym zapale. Wynika to z niezrozumienia znaczenia zdrowia publicznego dla społeczeństwa i państwa w kontekście starzenia się społeczeństwa i epidemii chorób cywilizacyjnych.

Pomijanie problematyki zdrowia publicznego jest o tyle poważne, że niezbyt optymistycznie rokuje w kwestii oczekiwanej poprawy sytuacji zdrowotnej Polaków. Winy za ten stan rzeczy musimy upatrywać w nas samych – badaczach zajmujących się zdrowiem publicznym. Skoncentrowani na naszych studiach, zbyt łatwo poprzestajemy na zaangażowaniu w konkretne działania na poziomie technicznym – na szczegółowych politykach publicznych i kontaktach z urzędnikami. Nasz przekaz jest nadmiernie stechnicyzowany i hermetyczny. Zdrowie publiczne wymaga czytelnego objaśnienia i powinno dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dlatego podjęliśmy się stworzenia tego oto bloga. Jego celem będzie promocja zdrowia publicznego jako „nauki i sztuki”.

Zdrowie publiczne to zarówno nauka – obszar badań naukowych – jak i sztuka – aktywność publiczna i społeczna – które koncentrują się na tym, by w wymiarze powszechnym zapobiegać przedwczesnej śmierci, przedłużać życie i poprawiać jego jakość. Tak rozlegle zarysowane cele utrudniają proste uchwycenie znaczenia i charakteru zdrowia publicznego. Interdyscyplinarność odbiera mu wyraźną swoistość, jaka innym dyscyplinom ułatwia identyfikację w odbiorze opinii publicznej. Interdyscyplinarność ta daje jednak lepsze zrozumienie szerszego kontekstu: społecznego, prawnego, ekonomicznego, politycznego i etycznego. Odbiera samo-zachwyt dyscyplin zamkniętych w swoich domenach. Jednocześnie jest ono na wskroś praktyczne i życiowe, więc tym bardziej nie zasługuje na hermetyczność i oddalenie od obywateli. Celem tego bloga jest popularyzacja idei zdrowia publicznego, zaciekawienie niedocenianymi jego elementami i rozwijanie go w bliższej relacji do życia publicznego. Zamierzamy przystępnie relacjonować badania prowadzone przez nas i innych, a przy okazji promować ideę i etos zdrowia publicznego.

 


Powrót