[Absolwenci] Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – mój wybór po zdrowiu publicznym. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Patrycja Głowik

Patrycja Głowik ukończyła nasze studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w roku 2013

Kolejny mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dzisiaj prezentujemy historię Patrycji Głowik, która ukończyła studia magisterskie w roku 2013. Patrycja opowiada nam o swoich doświadczeniach z pracy w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz o przygotowywaniu tzw. systematycznych przeglądów literatury. 


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Tuż po obronie pracy magisterskiej w październiku 2013 roku (serdeczne pozdrowienia dla prof. Jasieńskiej), nie wiedziałam co robić dalej. Proces szukania potencjalnego miejsca zatrudnienia rozpoczęłam dopiero początkiem grudnia 2013 r. Aplikowałam na różne stanowiska, począwszy od departamentów ochrony zdrowia w jednostkach samorządów terytorialnych, poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych (AOTM), po lokalne szpitale. Ostatecznie zdecydowałam się na AOTM w Warszawie (obecnie AOTMiT – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) ze względu na proponowaną przez nich ścieżkę rozwoju dla pracownika. Nie czekałam już na odpowiedź od pozostałych potencjalnych pracodawców (chociaż zostałam zaproszona na rozmowę do NFZ i do jednego ze szpitali). Umowę podpisałam w lutym 2014 r. i tak naprawdę pracuję w AOTMiT do dzisiaj.

Zaczynałam od stanowiska „młodszego specjalisty” w Dziale Programów Zdrowotnych (Wydział Oceny Technologii Medycznych), a w chwili obecnej jestem „starszym specjalistą” i koordynatorem zespołu analitycznego w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej. W trakcie pracy w Agencji, rozpoczęłam również gościnną współpracę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jako wykładowca w zakresie metodologii badań i tworzenia programów polityki zdrowotnej.

W chwili obecnej oceniam programy polityki zdrowotnej zgodnie z metodologią HTA (tj. oceny technologii medycznych, ang. health technology assessment), tworzę rekomendacje/aneksy do konkretnych problemów zdrowotnych. Weryfikuję również dostępne dowody naukowe (zgodnie z przyjętą ich hierarchią) w zakresie substancji leczniczych w określonych wskazaniach (innych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego). Koordynuję też pracę zespołu analitycznego w zakresie ww. zadań, jak i zajmowałam się rekrutacją nowych osób do Działu. Współpracuję z ekspertami klinicznymi w zakresie tworzenia ww. rekomendacji i oceny programów, a także prowadzę szkolenia w zakresie strategii wyszukiwania dowodów naukowych.

Tłumaczę z angielskiego przystępne dla szerszej publiczności podsumowania badań naukowych (tzw. Plain Language Summary, PLS) – w ramach współpracy z polską filią organizacji Cochrane Collaboration. [Organizacja ta specjalizuje się w tzw. przeglądach systematycznych literatury, które polegają na zebraniu wyników rzetelnych badań dotyczących danego temat po to, by uzyskać najbardziej całościowy obraz stanu wiedzy naukowej w danym zakresie – od redakcji]. Ponadto od 2018 r. współpracuję z EUnetHTA (tj. europejską siecią oceny technologii medycznych), aktualnie jestem obserwatorem w zakresie zastosowania testów CRP (tj. testów do wykrywania białka C-reaktywnego pozwalającego uniknąć niepotrzebnej antybiotykoterapii).

Od stycznia 2019 r. pracuję w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Krakowie (tj. Oddział Zamiejscowy AOTMiT) jako analityk oceny technologii medycznych. Zmiana ta jest spowodowana chęcią powrotu do Krakowa, ale i podjęciem się nowego wyzwania, jakim jest tworzenie przeglądów systematycznych literatury na potrzeby onkologicznego koszyka świadczeń.

Dla własnej przyjemności, ale też z chęci poszerzenia wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, rozpoczęłam studia na kierunku psychologia kliniczna (teraz jestem na ostatnim roku). Nie ukrywam, że wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie tych studiów wykorzystuję w mojej aktualnej pracy także dla oceny interwencji w zakresie zdrowia psychicznego.

 

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

W mojej pracy bardzo ważna jest umiejętność analitycznego myślenia i stosownego weryfikowania danych. Bez podstaw w zakresie epidemiologii, statystyki i znajomości języka angielskiego byłoby mi bardzo trudno. Umiejętności z zakresu metodologii badań oraz wyszukiwania dowodów naukowych są niezbędne w moim zawodzie. Pamiętam, że podczas studiów większość z nas ignorowała te przedmioty. Teraz – z punktu widzenia analityka HTA – były to niezwykle cenne zajęcia. Strategie wyszukiwania dowodów do przeglądów systematycznych są aktualnie moim „konikiem”.

Największą wartością dodaną moich studiów była specjalizacja anglojęzyczna – wykorzystałam szansę studiowania w ramach projektu EuroPubHealth. Specjalizacja ta spowodowała, że zaczęłam się interesować HTA i tworzyć pierwsze raporty.

Dodatkowo, w czasie studiów udzielałam się w Kole Promocji Zdrowia i wspierałam konferencje tematyczne takie jak np. Kardiologia Prewencyjna, czy też Festiwal Nauki. Ponadto, pracowałam jako wolontariuszka w fundacji Watch Health Care, co także było cennym doświadczeniem. Już w ramach ww. funkcji stawiałam swoje pierwsze kroki w kierunku tworzenia baz danych, przykładowych programów zdrowotnych i programów promocji zdrowia oraz właściwej organizacji czasu pracy.

Potencjalni pracodawcy zwracają uwagę na dodatkową działalność swoich przyszłych pracowników. Moja specjalizacja anglojęzyczna, jak również działalność w kole naukowym dobrze współgrały z profilem kandydata, którego poszukiwał mój pracodawca.

 

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Przedmioty z zakresu epidemiologii i biostatystyki oraz podstawy farmakoekonomii i ekonomiki zdrowia były fundamentem mojej ścieżki rozwoju. Na studiach zdobyłam podstawy, które pogłębiałam na specjalistycznych szkoleniach:

  • Zaawansowany kurs medycyny opartej na dowodach (EBM, ang. evidence-based medicine) w zakresie praktycznego korzystania i opracowywania wytycznych, standardów postępowania, przeglądów systematycznych, raportów HTA – w oparciu o wiarygodne dowody naukowe dot. skuteczności/bezpieczeństwa określonej technologii medycznej;
  • Zaawansowany kurs HTA w zakresie pogłębienia wiedzy/umiejętności posługiwania się wynikami analiz ekonomicznych i projektowania raportów oceny technologii medycznych;
  • Kurs PRICING w szerokim kontekście polityki lekowej tj. w zakresie nabycia wiedzy i umiejętności dotyczących kwalifikowania leków do refundacji leków, wyrobów medycznych, a także kryteriów refundacyjnych, grup limitowych, czy instrumentów dzielenia ryzyka (tzw. risk sharing schemes);
  • Kurs Conducting an Intervention Review (przygotowany przez Cochrane Collaboration) w zakresie prawidłowego tworzenia przeglądów systematycznych literatury w oparciu o EBM i metodologię HTA;
  • Szkolenia z wykorzystania programów statystycznych, głównie pakietu R i SPSS.  

Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 27 lutego 2019


 


Powrót