[Absolwenci] Kilka kroków do pracy w europejskiej sieci organizacji zajmujących się polityką zdrowotną w Brukseli. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Marcin Rodzinka

Marcin Rodzinka ukończył nasze studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w roku 2014 

Oto pierwszy mini-wywiad w cyklu „Trzy pytania do absolwenta”, w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Marcina Rodzinki, który ukończył studia magisterskie w roku 2014. Marcin opowiedział nam o swoich doświadczeniach: od zaangażowania w Kampanię Przeciw Homofobii, poprzez projekty naukowe realizowane w naszym Instytucie, aż po pracę w Brukseli. Pytania zadawała Ilona Nenko.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Swój rozwój zawodowy rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów. Od samego początku interesowało mnie to jak połączyć naukę z możliwościami jej praktycznego wykorzystywania. Zacząłem od wolontariatu w organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą polityką społeczną i zdrowotną m.in. w Instytucie Podkarpackim. Dzisiaj wiem, że to właśnie te pierwsze doświadczenia miały największy wpływ na moją przyszłą ścieżkę zawodową, zarówno poprzez zdobyte umiejętności, jak również przez pokazanie mi możliwości, które stoją przed absolwentami zdrowia publicznego. Tuż po ukończeniu studiów rozpocząłem współpracę z jedną z największych ogólnopolskich gazet, gdzie pisałem o tematach dotyczących kwestii społecznych oraz zdrowia. Równolegle pracowałem jako koordynator projektów w Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie zajmowałem się zagadnieniami nierówności w zdrowiu oraz wprowadzeniem zmian w procesie kształcenia lekarzy w Polsce. Pracowałem również w projektach naukowych realizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Instytut Zdrowia Publicznego UJ (PRO HEALTH 65+: Health Promotion and Prevention of Risk – Action for Seniors). Po ponad trzech latach pracy w Warszawie spróbowałem swoich sił poza Polską. Zaaplikowałem do Mental Health Europe, europejskiej sieci organizacji zajmujących się polityką zdrowotną i od stycznia 2018 roku pracuję w Brukseli. Co ciekawe, dokładnie w tym temacie, którego dotyczyła moja praca magisterska, czyli wpływu przemysłu farmaceutycznego na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Wydaje mi się, że obecnie szukanie pracy oraz zdobywanie pierwszego doświadczenia zawodowego zaczyna się już podczas studiów. Udzielałem się w pracy kół naukowych: Kole Epidemiologii i Badań Populacyjnych oraz Kole Farmakoekonomiki i Oceny Technologii Medycznych. Brałem czynny udział w konferencjach naukowych. Działalność w kołach naukowych pozwoliła mi na praktyczne wykorzystanie wiedzy o metodologii badań naukowych oraz współtworzenie publikacji naukowych. To dzięki niej miałem na swoim koncie pierwszy poważny artykuł w recenzowanym czasopiśmie. Praktyki zawodowe odbyłem w Fundacji Watch Health Care w Krakowie, gdzie pracowałem przy organizacji konferencji oraz powstawaniu portalu dla pacjentów PatTube. Myślę, że to zaowocało w mojej pierwszej pracy po studiach, w której byłem odpowiedzialny między innymi za organizację kilku szkoleń i konferencji. Praktyki w fundacji zdecydowanie przyczyniły się do rozwinięcia cennych umiejętności organizacyjnych, ale też sprawdzenia się na wymagającym rynku pracy. Warto poświęcić czas na znalezienie odpowiedniego miejsca dla siebie, to często pierwsze doświadczenie zawodowe, którym możemy przekonać przyszłego pracodawcę. W moim przypadku to właśnie wolontariat w organizacjach pozarządowych oraz wiedza o systemie ochrony zdrowia wyniesiona ze studiów zadecydowały o otrzymaniu pierwszej pracy.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Studiowanie zdrowia publicznego pozwoliło mi rozwinąć wiele kluczowych umiejętności, które wykorzystuję w swojej pracy. Najważniejsze z nich to umiejętność krytycznego myślenia, analizowania danych, wyszukiwania informacji, analizy porównawczej polityk społecznych i zdrowotnych, a także znajomość specyfiki działania rożnych systemów ochrony zdrowia. Podczas studiów miałem okazję wielokrotnie, samodzielnie oraz w grupie, przygotowywać prezentacje, opracowania tematyczne i raporty. Te umiejętności niezaprzeczalnie przydają się podczas przygotowywania publikacji, koordynacji projektów oraz działań lobbingowych na poziomie UE. Wspaniałą możliwością dla studentów jest wybór anglojęzycznej ścieżki specjalizacyjnej Health Economics and Governance of Health System (w ramach programu EuroPubHealth), która według mnie doskonale przygotowuje studentów do pracy w organizacjach międzynarodowych a także stwarza okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów, które są bezcenne na dzisiejszym rynku pracy. Interdyscyplinarność zdrowia publicznego sprawia, że lista sektorów, w których można szukać pracy jest bardzo długa. Sam jestem tego dobrym przykładem. Pracowałem zarówno w mediach, organizacjach pozarządowych, na uczelni oraz w narodowym instytucie badawczym.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 21 lutego 2019


 


Powrót