[Absolwenci] Studia na zdrowiu publicznym dały początek niezwykłej przygodzie, która trwa do dziś. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Magdalena Klimek

Magdalena Klimek, na zdjęciu prezentująca swój poster, ukończyła nasze studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w roku 2010

Trzeci mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dzisiaj prezentujemy historię Magdaleny Klimek, która ukończył studia magisterskie w roku 2010 a potem została w naszym Instytucie by zrobić doktorat i rozwijać swoją karierę naukową.


Jak wygląda Twoja ścieżka zawodowa?

Co chcę robić w życiu wiedziałam już od drugiego roku studiów. W ramach praktyk studenckich oferowanych przez zespół prof. Grażyny Jasieńskiej, wyjechałam w Beskid Wyspowy, gdzie zostałam asystentem badań terenowych. Przez trzy tygodnie odwiedzałam dom za domem wypełniając kwestionariusze i pomiary antropometryczne. Po powrocie, wraz z nowym rokiem akademickim, dołączyłam do Koła Naukowego Epidemiologii i Badań Populacyjnych prowadzonego przez prof. Jasieńską. Dziś mam za sobą 12 sezonów pracy badawczej w Beskidzie Wyspowym, udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (także jako kierownik projektu), publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym i studia doktoranckie. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymałam w roku 2018, a obecnie jestem na stażu podoktorskim w Zakładzie Zdrowia i Środowiska IZP. W pracy badawczej zajmuję się analizą wczesnorozwojowego pochodzenia cech wieku dorosłego związanych z historią reprodukcyjną oraz stanem zdrowia kobiet i mężczyzn. Badam niesamowicie ciekawe wskaźniki: długość palców, rozmieszczenie linii papilarnych czy symetrię twarzy, które mówią nam o warunkach doświadczanych w trakcie życia płodowego.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły Ci w zdobyciu pracy?

Wiele doświadczeń w trakcie studiów, poza naturalną ciekawością świata i chęcią pogłębiania szeroko pojętej wiedzy o człowieku, ugruntowało moją decyzję o wyborze ścieżki naukowej. Dzięki pracy w Kole, możliwości wyjazdów na badania terenowe, udziale w projektach badawczych, czy prezentacji wyników własnych badań na międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych poczułam, że to jest to. Studia na zdrowiu publicznym dały mi także możliwość odbycia praktyk zawodowych m.in. w Ministerstwie Zdrowia RP, gdzie pracowałam przy powstającym programie promocji zdrowia. Było to bardzo wartościowe doświadczenie, które pozwoliło mi poznać proces tworzenia i wdrażania działań prewencyjnych od strony formalnej i merytorycznej. Dzisiaj polecam swoim studentom praktyki w Ministerstwie Zdrowia jako fantastyczną okazję do nabycia ważnych umiejętności i kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować w przyszłości. Niezwykle przydatna dla mnie okazała się także praca w projekcie HAPPIE (Health, Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern Europe), prowadzonym w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP, gdzie odpowiadałam za tworzenie elektronicznej bazy danych. Moja działalność naukowa w trakcie studiów doceniona została nagrodą Studencki Nobel (1. miejsce w Collegium Medicum w roku 2010) oraz stypendium Fundacji Sapere Auso dla najlepszych studentów województwa małopolskiego w roku 2008.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Większość umiejętności, które obecnie wykorzystuję w pracy zawodowej zdobyłam w trakcie studiów. Nabyte doświadczenia pomogły mi w zyskaniu umiejętności zawodowych m.in. w zakresie organizacji badań naukowych, wykonywaniu analiz statystycznych i opracowywaniu wyników badań w formie wystąpień czy publikacji naukowych. Ponadto, w trakcie studiów rozwinęłam też swoje umiejętności w zakresie pracy w zespole, zarządzania czasem czy obowiązkowości w wykonywaniu swoich zadań. Studia na zdrowiu publicznym były dla mnie bardzo wartościowym czasem; czasem, który umożliwił mi wybór ścieżki zawodowej i dał początek niezwykłej przygodzie, która trwa do dziś.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 7 marca 2019


 

 


Powrót