[Absolwenci] Mój ulubiony obszar zdrowia publicznego to ocena technologii medycznych. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Magdalena Koperny

Magdalena Koperny

Siedemnasty mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dzisiaj prezentujemy historię Magdaleny Koperny, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2010 roku i zaraz po studiach pracowała w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a obecnie zajmuje się oceną technologii medycznych.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Po obronie pracy magisterskiej w lipcu i krótkim odpoczynku, od sierpnia zaczęłam pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Krakowie w Dziale Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Po niecałych czterech latach zostałam kierownikiem działu. Kierowałam 7-8 osobowym zespołem, koordynując programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Organizowałam też szkolenia, konferencje z zakresu zdrowia i opracowywałam analizy epidemiologiczne dotyczące województwa małopolskiego. Jednocześnie kontynuowałam rozwój i w 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Dodatkowo, z racji pełnionej funkcji i tematyki, którą zajmowałam się w WSSE w Krakowie, podjęłam kurs specjalizacyjny w dziedzinie epidemiologii i zdałam egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Obok rozwoju zawodowego w WSSE obszarem moich zainteresowań stała się medycyna oparta na dowodach naukowych (ang. Evidence Based Medicine, EBM) oraz ocena technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment, HTA). Tym samym po ukończeniu studiów oraz szkoleń z tego zakresu opracowywałam raporty HTA, przeglądy systematyczne oraz inne analizy z zakresu ochrony zdrowia. Od 2015 r. współpracuję z Cochrane Collaboration a w szczególności wspieram rozwój Polskiej Filii Nordic Cochrane Centre. Te dwa najważniejsze obszary epidemiologii – w szczególności szczepień ochronnych oraz zdrowia publicznego opartego na dowodach naukowych (ang. Evidence Based Public Health, EBPH) – zaowocowały w 2016 r. otwarciem przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. W doktoracie badam kwestię stosowania zasad EBPH w profilaktyce poprzez szczepienia ochronne. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem, lubię współpracować z ludźmi, dlatego podjęłam się również prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM w zakresie EBM. Obecnie, od grudnia 2018 r. pracuję w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), gdzie na co dzień zajmuję się jednym z moich ulubionych obszarów tj. HTA.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Szeroki wybór miejsc praktyk oraz możliwość uczestnictwa w Kołach Naukowych pozwala podczas 5-letniego okresu studiów odnaleźć swoją ścieżkę zawodową. W moim przypadku, szczególne znaczenie w zdobyciu doświadczenia miała praca w Kole Żywienia Człowieka oraz ciekawe i angażujące praktyki m.in.: w HTA Consulting, firmie Zdrowie i Zarządzanie (zajmującej się organizacją konferencji, spotkań edukacyjnych dla sektora opieki zdrowotnej) oraz 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Praca w Kole nauczyła mnie pracy analitycznej (prowadziliśmy liczne badania w grupie dzieci i młodzieży), a także publicznych wystąpień, prowadzenia szkoleń – zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Praktyki studenckie w firmie HTA zaszczepiły we mnie zainteresowanie tą tematyką, którą wciąż zgłębiam i w której pragnę się doskonalić. Ogromne doświadczenie zdobyłam przy współorganizacji konferencji i sympozjów w firmie Zdrowie i Zarządzenie – te umiejętności organizacyjne, współpracy z partnerami, promowania działań, prowadzenia wydarzeń edukacyjnych okazały się niezbędne w pracy w WSSE. W mojej opinii praktyki studenckie są bardzo istotnym elementem programu studiów i warto wykorzystać tę okazję do nauki. Nawet jeśli na etapie studiów nie mamy pomysłu czym chcielibyśmy się zajmować w przyszłości i gdzie pracować, to te umiejętności zdobyte podczas praktyk mogą się okazać kluczowe na rynku pracy.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Interdyscyplinarny program studiów pozwolił mi nabyć szereg umiejętności, a część z nich w zależności od wykonywanej pracy stała się bardzo istotna. Dla mnie szczególne znaczenie miało: zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętność analizowania danych i opracowywania raportów, sprawozdań i innych dokumentów, opracowywanie i realizowanie programów zdrowotnych. W zdrowiu publicznym niebagatelne znaczenie ma znajomość języka angielskiego oraz umiejętność poszukiwania wiarygodnych danych naukowych.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 13 czerwca 2019


 


Powrót