[Absolwenci] Z wielu możliwości pracy jakie dają studia zdrowia publicznego wybrałem pracę na uczelni. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Maciej Furman (#29)

Maciej Furman

Dwudziesty dziewiąty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Macieja Furmana, który ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2019 roku i rozpoczął pracę w Zakładzie Polityki Zdrowotnej naszego Instytutu.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa? 

Moja ścieżka zawodowa po studiach jest na razie krótka, ponieważ obroniłem się w lipcu 2019 r. i od razu zacząłem pracę w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego za namową P. prof. Iwony Kowalskiej-Bobko. Praca na uczelni jest dla mnie ogromną okazją i szczęściem, ponieważ umożliwia mi rozwój kariery na wielu płaszczyznach, w tym i na polu badawczym. Pracuję jako asystent i prowadzę zajęcia z zakresu podstaw prawa w obszarze zdrowia i prawa zdrowia publicznego, a także będę prowadził zajęcia dotyczące analizy systemów zdrowotnych w Europie i na świecie. Ponadto kontynuuję edukację na studiach podyplomowych z prawa medycznego prowadzonych na naszej uczelni przez Katedrę Prawa Karnego. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny biorę także udział w projekcie wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (ang. hospital based health technology assessment, HB HTA). W jego ramach przygotowuję raporty z przeglądów systematycznych, analizy PEST (czynników polityczno-prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych) oraz debat eksperckich. Myślę także o dodatkowej pracy w prywatnej firmie zajmującej się oceną technologii medycznych.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

W czasie studiów licencjackich wyjechałem – w ramach programu Erasmus – studiować Socjologię na Uniwersytecie w Bielefeld. Swój wyjazd na uczelnię zagraniczną wspominam jako wspaniałą przygodę, która nie tylko pozwoliła mi spróbować studiów w językach obcych (angielskim i niemieckim), ale także spotkać ludzi z całego świata. Serdecznie taki wyjazd polecam każdemu, kto chciałby spróbować swoich sił poza Polską i sprawdzić, jak funkcjonuje w zupełnie nowym otoczeniu. Wcześniej oczywiście zalecam naukę języka, ponieważ warto jest mieć podstawy do tego, aby swobodnie porozumiewać się z prowadzącymi zajęcia i z innymi studentami. Po powrocie z Erasmusa swoją pracę licencjacką pisałem nt. sytuacji zdrowotnej migrantów w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych

studiów magisterskich wybrałem oferowaną w ramach programu EuroPubHealth na naszej uczelni ścieżkę specjalizacyjną Health Economics and Governance in Transition. Miałem przez to okazję współpracować ze studentami z całego świata, którzy przybyli do naszego kraju, aby studiować w naszym Instytucie. Pracę magisterską napisałem na temat sytuacji finansowej instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w latach 2014-2017. Obecnie przygotowuję publikację na podstawie tej pracy, wraz z promotor dr Katarzyną Dubas-Jakóbczyk oraz recenzentem prof. Christophem Sowadą.

Byłem członkiem dwóch kół naukowych: Koła Promocji Zdrowia i Koła Epidemiologii i Badań Populacyjnych. W pierwszym z nich zajmowałem się m.in. analizą czynników społeczno-ekonomicznych i ich potencjalnego wpływu na sytuację zdrowotną uczniów szkół średnich w Małopolsce. Pod opieką prof. Mariusza Duplagi i mgra Marcina Grysztara przygotowałem pracę, którą przedstawiłem na Konferencji Studentów Uczelni Medycznych organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, która odbyła się w roku 2018 w Krakowie. Praca została oceniona jako najlepsza pośród wszystkich prezentowanych w czasie sesji zdrowia publicznego.

W ramach Koła Epidemiologii i Badań Populacyjnych wraz z dr Magdaleną Kozelą, dr Agnieszką Doryńską i prof. Andrzejem Pająkiem badałem czynniki socjoekonomiczne i ich wpływ na występowanie chorób układu krążenia (ChUK) i czynników ryzyka ChUK. Opracowane wyniki przedstawiłem na konferencji Kardiologia Prewencyjna organizowanej w Krakowie w listopadzie 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Ta praca także została oceniona jako najlepsza praca w sesji, w której brałem udział. W nagrodę sfinansowano mi wyjazd na kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Prewencyjnej, który odbył się w Lizbonie w kwietniu 2019 r. Podczas samej konferencji nie prezentowałem wyników badań, ale miałem okazję zapoznać się z informacjami na temat wytycznych związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Na pewno ważną umiejętnością, którą dały mi studia zdrowia publicznego to zdolność analitycznego myślenia i pracy w zespole. Na wielu przedmiotach było wymagane wykonywanie przeglądu artykułów naukowych. Bardzo istotne jest, aby umieć wyszukiwać informacje, które są sprawdzone i udokumentowane badaniami naukowymi. W wielu kursach wymagana jest także praca w grupach np. przy przygotowywaniu projektów zaliczeniowych, szczególnie na studiach magisterskich. Ponadto, wiedza, którą zdobyłem na temat oceny technologii medycznych umożliwia mi teraz głębsze poznanie tematyki i poprawne przygotowywanie treści w ramach projektu HB HTA. 

Zdrowie Publiczne jako kierunek studiów daje możliwość interakcji międzyludzkich które są w pracy bardzo potrzebne. Praca z ludźmi umożliwia wymianę myśli i poglądów, a także rozwija inteligencję emocjonalną, która jest dzisiaj uznawana za jedną z najważniejszych umiejętności w pracy. W porównaniu z innymi kierunkami na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum liczba zadań grupowych jest bardzo duża, więc można uczyć się pracy w zgranym zespole.

Uważam, że sposób prowadzenia zajęć w Instytucie Zdrowia Publicznego jest bardzo atrakcyjny. Daje wiedzę z wielu obszarów zajmujących się zdrowiem publicznym. Niestety zauważalny jest brak pomysłu wśród decydentów na zagospodarowanie na rynku pracy absolwentów zdrowia publicznego w Polsce. Nadal, gdy rozmawiam z moimi polskimi znajomymi czy rodziną na hasło „zdrowie publiczne” muszę mierzyć się z pytaniem, o czym są te studia. Gdy rozmawiam z kimś z zagranicy pojęcie „public health” jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalne i zrozumiałe wśród różnych grup społecznych. Dlatego cieszę się, że pojawiają się nowe inicjatywy, których celem jest upowszechnienie wiedzy nt. zdrowia publicznego.

Taką formą promocji są chociażby te wywiady, które mogą pomóc studentom i absolwentom w wyborze ścieżki kariery. Jest nią też Blog Zdrowia Publicznego, który służy upowszechnianiu założeń i dorobku zdrowia publicznego wśród szerokiego grona odbiorców. To na Blogu mogłem podzielić się w popularnonaukowej formie swoimi badaniami – w tekstach nt. innowacji technologicznych dla seniorów oraz nt. dostępu migrantów do opieki zdrowotnej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Mój optymizm co do perspektyw kierunku rozbudzają również pojawiające się w przestrzeni publicznej koncepcje nadania oficjalnego statusu specjalistom zdrowia publicznego na rynku pracy poprzez organizowanie egzaminu państwowego dla absolwentów tego kierunku. Cieszy to, że temat ten poruszany jest także wśród decydentów. Trzymam kciuki za ich właściwe decyzje.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 14 listopada 2019


 


Powrót