[Absolwenci] Zdrowie publiczne ma wszystko co mnie interesuje. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Karolina Sobecka (#36)

Karolina Sobecka

Trzydziesty szósty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Karoliny Sobeckiej, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2019 roku i pracuje w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-zdrowia.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Podczas studiów dużo czasu spędzałam na pracy w Kole Promocji Zdrowia i czułam, że to są zagadnienia, które są mi bardzo bliskie. Po obronie pracy magisterskiej aplikowałam na stanowisko asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia i udało się. W listopadzie dołączyłam do grona pracowników zakładu! Mimo tego, że pracuję w Instytucie od niedawna, już teraz widzę jak wielkie korzyści niesie za sobą studiowanie na kierunku Zdrowie Publiczne. Szerokie spojrzenie na wiele aspektów z zakresu ochrony zdrowia motywuje do działania, dlatego też poza działalnością dydaktyczną w przyszłości chciałabym również zająć się działalnością badawczą. Moje zainteresowania są skierowane w stronę kompetencji zdrowotnych i e-zdrowotnych, na tej tematyce była oparta również moja praca magisterska. Chciałabym również napisać pracę doktorską, jej tematyka nie jest jeszcze sprecyzowana, ponieważ wciąż poszukuję interesujących mnie zagadnień.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Moje pierwsze praktyki studenckie odbyłam w Zakładzie Zdrowia i Środowiska. Pomagałam w tworzeniu baz danych do jednego z prowadzonych w tym czasie badań. Wtedy też pomyślałam, że to coś dla mnie i – rzeczywiście – spodobało mi się. W trakcie studiów odbyłam również praktyki w placówkach opieki medycznej, ale – choć były one ciekawym doświadczeniem – nie do końca spełniały moje oczekiwania. W czasie studiów magisterskich zdecydowałam się rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w spotkaniach koła naukowego. Od zawsze promocja zdrowia była mi bliska, więc wybór koła naukowego był oczywisty. Pracownicy Zakładu Promocji Zdrowia okazali się niezwykle otwarci na studentów, z ogromnym zaangażowaniem wspierali nas i pomagali we wszelkich działaniach związanych z kołem naukowym i nie tylko. Efektem pracy w kole był niezwykle inspirujący wyjazd do Warszawy na Kongres Zdrowia Publicznego. Poza przedstawieniem własnej prezentacji miałam możliwość uczestnictwa w debatach, w których głos zabierały jedne z najbardziej wpływowych osobistości w dziedzinie zdrowia publicznego w kraju. Dodatkowo dwukrotnie prezentowałam swoje prace z zakresu kompetencji zdrowotnych i e-zdrowotnych na konferencji International Medical Students Conference. Te wystąpienia były podstawą do mojej pracy magisterskiej, w której analizowałam związek kompetencji e-zdrowotnych z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi takimi jak częstotliwość wizyt u lekarza oraz aktywność fizyczna. Dodatkowo w badaniu analizowałam związek kompetencji e-zdrowotnych z samooceną stanu zdrowia czy też występowaniem chorób przewlekłych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Tematyka ta jest niezwykle ciekawa, ponieważ zagadnienie kompetencji e-zdrowotnych jest stosunkowo nowe, a co za tym idzie wymaga szczegółowych i dogłębnych analiz. E-zdrowie, czyli interdyscyplinarna dziedzina obejmująca wszystkie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia ma coraz większe znaczenie, szczególnie w czasie, kiedy światem zawładnęły smartfony, Internet i technologia. Pracowałam także podczas przygotowań do dwóch Festiwali Nauki i Sztuki w Krakowie, podczas których dzieliłam się wiedzą na temat zdrowia publicznego z dziećmi i dorosłymi. Ciekawym doświadczeniem była dla mnie również możliwość prowadzenia zajęć, o cyberprzemocy i o zdrowiu psychicznym, ze studentami jak i z licealistami, a wszystko to w ramach przedmiotu Edukacja Zdrowotna.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Praca ze studentami, bo na niej głównie teraz się skupiam wymaga wielu umiejętności, wiedzy i zaangażowania. Aktualnie najczęściej wykorzystuję informacje z zakresu promocji zdrowia, co nie zmienia faktu, że bardzo często w codziennej pracy korzystam z innych dziedzin jak epidemiologia, statystyka czy elementy polityki zdrowotnej, ponieważ wszystko to jest ze sobą ściśle powiązane. Umiejętność pracy w grupie, przygotowywanie materiałów na zajęcia czy też umiejętność wyszukiwania informacji oraz ich weryfikacja sprawiła, że przygotowywanie zajęć dla studentów jest teraz proste i przyjemne.

Jestem osobą, która ciągle szuka. Mam wiele zainteresowań, dlatego też bardzo trudnym zadaniem był dla mnie wybór kierunku studiów. Ciągłe poszukiwania skierowały mnie w stronę zdrowia publicznego. Informacje o kierunku znalazłam w Internecie, a później na stronie Instytutu. Przez portal społecznościowy udało mi się odszukać studentkę zdrowia publicznego, która również udzieliła mi kilku cennych informacji.

Zdrowie publiczne to interdyscyplinarny kierunek, na początku tajemniczo brzmiący, ale poruszający wszystko to, co mnie interesuje – ekonomię i matematykę, biologię, psychologię. Pomyślałam: „Bingo! To coś dla mnie”. Dlatego też rozpoczęłam studia licencjackie.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, red.M. Furman, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 16 stycznia 2020Powrót