[Absolwenci] Interdyscyplinarność kierunku zdrowie publiczne procentuje każdego dnia. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Arkadiusz Michalak (#46)

Arkadiusz Michalak

Czterdziesty szósty miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Arkadiusza Michalaka, który ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2009 roku i jest dyrektorem przychodni w grupie PZU Zdrowie


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Wybierając kierunek studiów byłem zdecydowany na pracę w sektorze ochrony zdrowia i nic nie zmieniło się w moim podejściu po obronie pracy magisterskiej. Pierwszym krokiem „w branży” był staż zawodowy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie – w Dziale Analiz, Rozliczeń i Dokumentacji Chorych. Tam mogłem uczestniczyć w procesie rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz poznałem praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Ważne były także doświadczenia związane z wymogami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi działalności podmiotów leczniczych. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na podjęcie zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych w innych szpitalach, m. in. w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Ujastek w Krakowie czy Szpitalu św. Rafała. Jedynym moim miejscem pracy nieco odbiegającym od pozostałych był Instytut Zdrowia Publicznego. W nim miałem możliwość zmierzenia się z wyzwaniem innego typu, czyli przekazywaniem swojej wiedzy studentom. Była to bardzo ważna lekcja dla mnie, bo jak wiadomo, nic tak nie pomaga zrozumieć danego zagadnienia jak próba wytłumaczenia go innym :-).

Obecnie pracuję jako dyrektor przychodni w grupie PZU Zdrowie. Zmiany miejsc pracy, które były moim udziałem w dotychczasowej karierze, wynikały głównie z chęci poznania nowych aspektów działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podjęcia nowych wyzwań. Czyli – standardowo – kierowała mną potrzeba samorealizacji w życiu zawodowym i robienia nowych, nieraz trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych rzeczy, a dzięki temu ciekawych i dających poczucie misji, przydatności dla społeczeństwa.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Patrząc już z kilkunastoletniej perspektywy mogę powiedzieć, że studia na kierunku zdrowie publiczne pomogły mi przede wszystkim zdobyć wiele umiejętności, które teraz doceniam: krytycznego myślenia, organizacji pracy, współpracy w grupie czy poruszania się w gąszczu przepisów prawnych. Dopiero korzystając z tej bazy mogłem zrobić użytek z bardziej praktycznej wiedzy kierunkowej. Warta podkreślenia jest rola praktyk studenckich, gdzie zdobywa się zwykle pierwsze doświadczenia w branży, a także nawiązuje się relacje z potencjalnymi pracodawcami. Sam jestem tego przykładem, gdyż po studiach pracowałem w dwóch podmiotach, w których wcześniej odbywałem praktyki.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Jak już wspomniałem, obecnie zarządzam przychodnią, co wymaga ode mnie wykorzystywania wielu umiejętności i zdobytych doświadczeń. Na pierwszy plan wysuwa się wiedza dotycząca zarządzania personelem, zarządzania zmianą oraz finansów podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nadal istotne są kwestie związane ze znajomością i umiejętnością interpretacji przepisów prawnych regulujących działalność w sektorze opieki zdrowotnej, praktyczne zrozumienie sposobu działania branży, ale też przydaje się orientacja w innych kwestiach np. związanych z marketingiem usług. Na pewno procentuje interdyscyplinarność kierunku zdrowie publiczne. Pozostałe umiejętności potrzebne do tego typu pracy można zdobyć już rozwijając to czego nauczyło się w trakcie studiów i pierwszych doświadczeń zawodowych.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 27 maja 2021Powrót