[Absolwenci] Zdrowie publiczne otwiera drzwi do pracy w firmie farmaceutycznej. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Agnieszka Woźniak (#24)

Agnieszka Woźniak

Kolejny miniwywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” (nr 24) – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Agnieszki Woźniak, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2012 roku i pracuje w firmie farmaceutycznej.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

W trakcie studiów magisterskich wybrałam ścieżkę związaną z ekonomiką zdrowia. W programie nauczania był przedmiot Farmakoekonomika, i on było kluczowy w moim życiu – po nim wiedziałam, że w tym kierunku chcę dalej iść. Po studiach dostałam staż w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Krakowie, w dziale Promocji Zdrowia, gdzie zajmowałam się programami zdrowotnymi. Praca w WSSE pozwoliła mi na podzielenie obowiązków z dodatkową pracą w firmie zajmującej się oceną technologii medycznych (HTA), tj. oceną skuteczności i bezpieczeństwa leków. W wolnym czasie uczyłam się o HTA oraz statystyce medycznej. Dodatkowo zrobiłam studia podyplomowe „Badania kliniczne: metodologia, organizacja i zarzadzanie” realizowane przez Collegium Medicum UJ. Myślałam wtedy o pracy monitora badań klinicznych, niestety nie do końca odpowiadał mi charakter tej pracy, dlatego nie poszłam tą ścieżką.

Po dwóch latach pracy w WSSE w Krakowie przeprowadziłam się do Warszawy i zatrudniłam się w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zaczęłam pracę od Działu Metodologii i Informacji Naukowych, a teraz pracuję w Dziale Refundacji. Praca w Agencji polega na ocenie skuteczności i bezpieczeństwa danego leku, a także na ocenie skutków finansowych dla płatnika publicznego (NFZ) po objęciu leku refundacją. Do zadań Działu Refundacji należy m.in. przygotowywanie analiz weryfikacyjnych a także raportów na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Dotyczą one oceny skuteczności produktów leczniczych w oparciu o dostępne badania kliniczne – zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (EBM, ang. evidence-based medicine) – oraz na podstawie danych kosztowych. W ramach oceny przeprowadzonej przez analityków Agencji zostaje wydana rekomendacja Prezesa AOTMiT oraz stanowisko Rady Przejrzystości m.in. w zakresie objęcia refundacją (lub nie) danego leku wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania.

W trakcie ponad 4 lat pracy w Agencji [zakończonej w lutym 2019 r. – przyp. red.], odbyłam liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu HTA, z pricingu (wyceny) oraz z Excela, statystyki w programie R oraz innych szkoleń organizowanych przez firmy zewnętrze oraz pracowników Agencji w ramach szkoleń wewnętrznych.

W roku 2018 ukończyłam studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Studia dotyczyły projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych. Studia podyplomowe rozwinęły moje umiejętności w zakresie statystyki ogólnej zdobytej w trakcie studiów zdrowia publicznego.

Od marca 2019 r. jestem pracownikiem firmy farmaceutycznej. Do moich zadań należy przede wszystkim: planowanie i koordynowanie wszystkich etapów procesu refundacji leków oraz przygotowywanie wniosków refundacyjnych oraz tworzenie analiz cenowych produktów leczniczych.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Głównie przydaje mi się doświadczenie w pracy w programie statystycznym, które zdobyłam podczas zajęć ze statystyki. W trakcie studiów magisterskich odbyłam miesięczne praktyki w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej. W departamencie zajmowano się m.in. rozliczaniem świadczeń wysokospecjalistycznych, w tym transplantologią. W trakcie praktyk nie zostałam dopuszczona do danych, którymi dysponował Departament. Miesięczne praktyki w ministerstwie nie rozwinęły u mnie żadnych dodatkowych umiejętności. Mogłam jedynie zobaczyć, jak wygląda praca w urzędzie oraz zapoznać się z procedurami tam obowiązującymi. Niemniej jednak te praktyki zainspirowały mnie do napisania pracy magisterskiej „Świadczenia w zakresie transplantologii finansowane przez Ministerstwo Zdrowia” na podstawie danych udostępnionych przez ministerstwo. Opiekunem naukowym pracy dyplomowej była pani dr Ewa Kocot.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Podczas pracy w WSSE jak i AOTMiT kluczowa jest znajomość podstawowych parametrów epidemiologicznych, dzięki którym możliwe jest oszacowanie populacji docelowej, która kwalifikuje się do udziału w programach zdrowotnych lub do terapii danymi lekami.

Należy także podkreślić znaczenie statystyki, która jest ważnym przedmiotem na kierunku zdrowie publiczne. Analizując badania kliniczne napotykamy na wyniki opisane przez różne parametry takie jak: RR, OR, HR i inne. To od prawidłowej interpretacji tych parametrów zależy nasz główny wniosek np. “na podstawie parametru RR wykazano istotną statystyczne różnicę pomiędzy lekiem X a Y”. Błędna interpretacja może nieść za sobą poważne konsekwencje. Takie przedmioty jak ekonomia i ekonomika zdrowia pozwalały mi na rozwijanie umiejętności analitycznych. Teraz, w firmie farmaceutycznej, przydaje mi się teoria i ćwiczenia z farmakoekonomiki.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 10 października 2019


 

 

 


Powrót