Konferencja „Życie bez glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych”

Relacja z konferencji „Życie bez glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych”

 

4 kwietnia 2018 roku w Auli Instytutu Zdrowia Publicznego przy ul. Grzegórzeckiej 20 odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna zatytułowana Życie bez glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, działające w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN UJCM) oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Konferencja była adresowana do osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia, w tym studentów kierunków medycznych i pokrewnych, jak również osób chorujących na celiakię lub inne schorzenia glutenozależne oraz członków ich rodzin.

Konferencję objęli Patronatem Naukowym Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Tomasz Brzostek oraz Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego – dr hab. Christoph Sowada. Na czele Komitetu Naukowego stanęły: Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka IZP WNoZ UJ CM, Prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego oraz dr n. med. Beata Piórecka i dr n. o zdr. Ewa Błaszczyk-Bębenek sprawujące funkcję Opiekunów Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Żywienia Człowieka, a także mgr Małgorzata Źródlak – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Komitet Organizacyjny Konferencji utworzony został przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego – członków Koła Naukowego oraz jego sympatyków. Oprawę graficzną wydarzenia przygotował Mikołaj Dobrucki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. W sesji pierwszej dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ – kierownik studiów na kierunku dietetyka, zastępca kierownika Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM przedstawiła aktualny stan wiedzy dotyczący diagnostyki i leczenia chorób glutenozależnych, a następnie dr n. med. Katarzyna Przybyszewska – Kierownik Pododdziału Gastroenterologii, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przedstawiła powyższe zagadnienia w kontekście pacjentów pediatrycznych. W kolejnych sesjach uczestnicy mogli dowiedzieć się jak unikać niedoborów składników pokarmowych w realizacji diety bezglutenowej, co przedstawiła mgr Maria Kret, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki, natomiast mgr inż. Paulina Jamrozik omówiła praktyczne aspekty przygotowania potraw bezglutenowych. Z wystąpieniami przybyli również Rafał Jasiński, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, który zapoznał uczestników z osiągnięciami oraz wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie Stowarzyszenie. Mieliśmy też okazję wysłuchać wystąpień przygotowanych przez dr n. med. Emilię Majsiak, która podzieliła się z nami wynikami badań naukowych, dotyczących oceny przyczyn trudności w rozpoznawaniu celiakii oraz mgr Paweł Krzemień, który przedstawił sposoby monitorowania diety bezglutenowej. Referaty wygłosili również przedstawiciele Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Żywienia Człowieka: Patrycja Nawojowska – dietetyk, przewodnicząca Koła oraz Łucja Dobrucka – dietetyk, studentka V roku kierunku lekarskiego, aktywny członek Koła przy Zakładzie Żywienia Człowieka. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość spróbowania produktów bezglutenowych podczas przerw kawowych oraz uczestnictwa w Quizie wiedzy na temat celiakii i diety bezglutenowej.

Celem konferencji było poszerzenie i aktualizacja wiedzy na temat diety bezglutenowej o aspekty praktyczne jej codziennego stosowania, zapoznanie z najnowszymi doniesieniami naukowymi oraz zapewnienie narzędzi i umiejętności do stworzenia bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków życia z chorobą. Mamy nadzieję, że założenie to, wpisujące się w misję Instytutu Zdrowia Publicznego, udało się zrealizować, a wrażenia wyniesione ze spotkania specjalistów i pacjentów w celu wymiany doświadczeń staną się inspiracją do szukania wspólnych perspektyw we współpracy terapeutycznej opartej na holistycznym spojrzeniu na problem życia pacjentów na diecie bezglutenowej.

Opiekunowie i studenci działający w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Żywienia Człowieka wyrażają wdzięczność Władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum UJ za możliwość organizacji Konferencji oraz Pracownikom Zespołu Radców Prawnych UJ CM oraz Działu Organizacji i Promocji UJ CM za pomoc w przygotowaniach.

Łucja Dobrucka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Galeria zdjęć (autor: Jerzy Sawicz):


Powrót