Zostań jednym z 13 doktorantów Marii Curie PhD w programie TRANS-SENIOR, Innowacyjnej Sieci Szkoleniowej finansowanej przez Unię Europejską!

19.08.2018 r. Trwa rekrutacja 13 doktorantów Marii Curie PhD do programu TRANS-SENIOR – Innowacyjnej Sieci Szkoleniowej, mającej ukształtować przyszłe formy opieki nad osobami starszymi, finansowanej przez UE. Program ten stwarza możliwości sprostania poważnemu wyzwaniu, stojącemu przed europejskimi systemami opieki długoterminowej, jakim jest potrzeba poprawy opieki nad coraz większą liczbą osób starszych i wymagających opieki. Potencjalni kandydaci mogą ubiegać się o wolne stanowiska w siedmiu różnych krajach, przy czym kryterium jest mobilność międzynarodowa. Termin składania wniosków upływa dnia 20 września 2018 r. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.trans-senior.eu/vacancies


Powrót