„Workshop on Scope and Methodology of Drug Shortages Research” – warsztaty naukowe w ramach projektu COST CA15105

 

21.05.2019 r.

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r w zabytkowych budynkach Collegium Maius oraz Collegium Nowodworskiego zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące zakresu i metodologii badań naukowych nad brakami leków, pod nazwą „Workshop on Scope and Methodology of Drug Shortages Research”. Spotkanie zgromadziło badaczy z 14 krajów (Chorwacja, Czarnogóra, Finlandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Hiszpania, Polska, Portugalia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy). Pozwoliło ono stworzyć platformę do wymiany wiedzy i dyskusji na temat planowania i przeprowadzania konkretnych badań nad nasilającym się zjawiskiem braków niektórych leków na krajowych i międzynarodowych rynkach. Są z tym związane liczne zagrożenia, zarówno dla poszczególnych pacjentów, jak też dla zdrowia publicznego oraz całych systemów opieki zdrowotnej.

Uczestnicy warsztatów reprezentowali zróżnicowane środowiska naukowe oraz interdyscyplinarne podejście do badań nad problematyką braków leków (m.in. farmacja, medycyna, inżynieria przemysłowa i materiałowa, informatyka i modelowanie, ekonomia i zarządzanie, ekonomika zdrowia i farmakoekonomika, metodologia badań ilościowych i jakościowych). Reprezentowana była również perspektywa pacjentów i ich stowarzyszeń.

Warsztaty zostały otwarte przez Prof. dr hab. Marka Sanaka, Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum oraz Prof. dr hab. Tomasza Brzostka, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zorganizowane zostały w ramach międzynarodowego projektu – sieci naukowo-badawczej COST CA15105 – European Medicines Shortages Research Network – addressing supply problems to patients (Medicines Shortages). Rolę Grant Holder’a pełni w projekcie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, przewodniczącym projektu i Komitetu Zarządzającego (Chair) jest Dr Tomasz Bochenek z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, zaś kierownikiem (Grant Manager) jest Mgr Katarzyna Gubernat z Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM.

Przeprowadzenie warsztatów było możliwe nie tylko dzięki współpracy międzynarodowej, lecz również międzywydziałowej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także międzygeneracyjnej. Oprócz doświadczonych badaczy wzięli w nich udział również doktoranci oraz studenci zainteresowani problematyką badań nad brakami leków. Oprócz wymienionych powyżej osób, Uniwersytet Jagielloński reprezentowali: Dr hab. Agnieszka Skowron z Wydziału Farmacji, Dr Weronika Kałwak z Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego, Dr Ewa Kocot z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Dr Katarzyna Zawisza z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego, Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Lic. Berenika Kuna, studentka tegoż instytutu.

Krakowskie warsztaty zostały poprzedzone zorganizowanymi miesiąc wcześniej (12-13 marca 2019 r) spotkaniami Komitetu Zarządzającego i trzech Grup Roboczych projektu CA15105, które miały miejsce w Brukseli (siedziba European Association of Euro-Pharmaceutical Companies) i Leuven (University of Leuven). Członkami Komitetu Zarządzającego są przedstawiciele 29 (wkrótce 30) krajów, zaś łącznie w projekcie wzięło udział do tej pory prawie 250 badaczy i innych profesjonalistów, reprezentujących praktycznie wszystkie grupy interesariuszy systemów opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresami:

strony www:

https://www.cost.eu/actions/CA15105

http://www.medicinesshortages.eu/

Twitter:

https://twitter.com/medsshortages

 

Opracowanie: Tomasz Bochenek


Powrót