Wojna w Ukrainie oraz podsumowanie akcji TIPH Global – tematami corocznej konferencji amerykańskiego stowarzyszenia ASPPH z udziałem Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM

28.03.2022

  W dniach 22-24 marca 2022 r. odbyła się coroczna konferencja amerykańskiego stowarzyszenia Association of Schools and Programs of Public Health (ASPPH), zrzeszającego uniwersyteckie ośrodki zajmujące się zdrowiem publicznym. W ramach konferencji (on-line), która w tym roku zgromadziła ok. 1.000 uczestników, zaprezentowane zostały osiągnięcia projektu This Is Public Health (TIPH) Global, budującego świadomość społeczną w zakresie zdrowia publicznego, a także informującego o możliwościach karier zawodowych po ukończeniu tego rodzaju kierunków studiów. W realizację projektu TIPH Global przez ostatnie 12 miesięcy zaangażowani byli pracownicy i studenci Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM (w kolejności alfabetycznej: Tomasz Bochenek, Dominika Dusza, Michał Frączek – pełniący funkcję TIPH Global Ambassador, Szczepan Jakubowski, Marcin Kautsch, Magdalena Kozela, Paweł Moćko, Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Ilona Nenko, Rafał Nowak, Beata Piórecka, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko, Marzena Tambor – kierowniczka projektu, Monika Tiahnybok oraz Michał Zabdyr-Jamróz). Osiągnięcia projektu zostały zaprezentowane podczas odrębnej sesji plakatowej, wraz z osiągnięciami pozostałych 19 ośrodków uniwersyteckich z całego świata, biorących udział w projekcie TIPH Global.

 

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, związanymi z rosyjską agresją, otwartą wojną i wynikającym z niej kryzysem humanitarnym oraz kryzysem zdrowia publicznego, w ramach konferencji ASPPH zorganizowana została także sesja specjalna pn. „Late Breaking Session: The Health Impacts of the War in Ukraine”. W omówieniu skutków obecnej wojny i jej wpływu na sytuację humanitarną, zdrowie publiczne, ukraiński system ochrony zdrowia oraz inne kraje Europy, uczestniczył Tomasz Bochenek, jak również (co najważniejsze!) zaproszeni goście bezpośrednio z Ukrainy – pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni współpracujących z Instytutem Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w ramach akcji TIPH Global – Igor Guschuk z Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu oraz Larysa Zasiekina z Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Lesyi Ukrainki. Dzięki naszym ukraińskim Kolegom amerykański świat akademicki miał możliwość dowiedzenia się z pierwszej ręki o dewastującym wpływie wojny na ukraińskich obywateli i społeczeństwo, oraz heroicznych wysiłkach ukraińskiego narodu, zmierzających do pokonania rosyjskiej agresji.

 

Strony www ASPPH: https://www.aspph.org/aspphevents/2022annualmeeting/

 

Opracowanie: Tomasz Bochenek


Powrót