Wizyta w Krakowie studentów z Uniwersytetu w Maastricht

30.11.2018 r.
Wizyta w Krakowie studentów z Uniwersytetu w Maastricht i wykład dla studentów Instytutu Zdrowia Publicznego.
W dniach 26-30.11.2018 r. Instytut Zdrowia Publicznego gości grupę studentów z Uniwersytetu w Maastricht. Studenci kierunku European Public Health (EPH), podczas tygodniowego pobytu w Krakowie będą uczestniczyć w zaplanowanych wykładach z zakresu zdrowia publicznego oraz zapoznają się z funkcjonowaniem placówek świadczących opiekę zdrowotną (w załączeniu harmonogram).
W ramach wizyty zaplanowano również wykład dla studentów Instytutu Zdrowia Publicznego. W ramach przedmiotu „Polityka zdrowia publicznego” w dniu 29 listopada (godz. 15.00-16.30, Aula IZP), odbędzie się wykład pt.”Globalisation of Health”, który wygłosi Prof. Matt Commers z Maastricht University. Obecność na wykładzie dla studentów I roku studiów II stopnia jest obowiązkowa, zaś pozostali studenci IZP, zainteresowani tematyką wykładu, również mogą w nim uczestniczyć.
 

Powrót