Umowa o współpracy pomiędzy akademickimi ośrodkami zdrowia publicznego z Polski i Francji, w kontekście wojny na Ukrainie

23.07.2022 r.

Uniwersytetu Jagielloński – Collegium Medicum (UJCM) oraz Szkoła Zdrowia Publicznego EHESP w Rennes, we Francji, ośrodki akademickie współpracujące ze sobą już od około trzech dekad, podpisały w dniu 20 lipca 2022 roku w Krakowie nową umowę o współpracy. Ma ona na celu wspieranie studentów i naukowców z Ukrainy, a także działań akademickich dotyczących zdrowia publicznego w kontekście wojny, za pomocą specjalnego grantu w wysokości 10 000 €. Wdrożeniem umowy zajmie się Instytut Zdrowia Publicznego (IZP) Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM.

 

Współpraca pomiędzy UJCM a EHESP obejmie uruchomienie programu wsparcia, ułatwiającego integrację uchodźców z Ukrainy studiujących zdrowie publiczne w IZP, włączając w to możliwość skorzystania z modułów dydaktycznych lub odbycia stażu w EHESP. Skorzystać będą mogli również pracownicy naukowi ukraińskich szkół wyższych, w tym uchodźcy, chcący w Krakowie rozpocząć lub kontynuować badania naukowe z zakresu zdrowia publicznego, lub też odbyć krótkie wizyty badawcze w Rennes.

 

Dla uczestników studiów magisterskich lub doktoranckich w EHESP pojawi się także możliwość odbywania krótkich staży w IZP, których celem będzie umożliwienie udziału w szkoleniach lub badaniach naukowych związanych z sytuacją wojenną na Ukrainie oraz problemami zdrowia publicznego lub zdrowia uchodźców.

 

Otwarty obecnie etap współpracy pomiędzy IZP i EHESP stanowi kontynuację wieloletniego procesu, który obejmował dotąd m.in. uwieńczoną licznymi sukcesami pracę w ramach programu EuroPubHealth / EuroPubHealth+ (międzynarodowe studia Master of Public Health), czy też wspólny udział w inicjatywach prowadzonych przez Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER).


Powrót