Udział zespołu Zakładu Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia w projekcie SEEEPHI programu ERASMUS+

19.03.2021.

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP reprezentuje Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w projekcie zatytułowanym „Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI)” realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest budowanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi i izraelskimi ośrodkami uniwersyteckimi w kształtowaniu polityki rozwoju kadr dla zdrowia publicznego i harmonizacji działań edukacyjnych z potrzebami rynku pracy. Projekt został zaplanowany na 36 miesięcy i został zainicjowany 15 stycznia 2021.

Wiodącym zadaniem realizowanym w projekcie przez Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia we współpracy z partnerem izraelskim, Szkołą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Hajfie, jest opracowanie platformy wspierającej współpracę ośrodków uniwersyteckich i pracodawców działających w zdrowiu publicznym w Izraelu. Przewiduje się, że tego typu rozwiązanie będzie można także wykorzystać w innych krajach w celu dopasowywania programów edukacyjnych do potrzeb zatrudnienia w sferze zdrowia publicznego. Ponadto, dr hab. Mariusz Duplaga, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia, w wyniku ustaleń konsorcjum projektowego został zaproszony do udziału w Komitecie Ewaluacyjnym odpowiedzialnym za kontrolę jakości i monitorowanie przebiegu prac projektowych.


Powrót