Udział Prof. Iwony Kowalskiej-Bobko w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

08.09.2021     W ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu 8.09.2021 na sesji organizowanej przez Rzeczpospolitą nt. „Odpowiedzialny sektor zdrowotny – czyli jak zapewnić zrównoważenie i elastyczność systemu ochrony zdrowia, dbając o efektywne zarządzanie, najwyższą jakość opieki nad pacjentem oraz zminimalizowanie śladu ekologicznego chorób”, prof. Iwona Kowalska-Bobko wskazywała na cechy zrównoważonego i odpornego systemu ochrony zdrowia tj. odpowiednią infrastrukturę instytucjonalną, jasną odpowiedzialność, konieczność współpracy decydentów ze środowiskiem naukowym, integrację polityki społecznej i zdrowotnej na poziomie lokalnym oraz koordynację systemową i w opiece nad pacjentem.

Relację z sesji można obejrzeć po kliknięciu w link: https://www.youtube.com/watch?v=0THX9aqT5JA


Powrót