Udział ekspertów z Instytutu Zdrowia Publicznego w V Kongresie Zdrowia „Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny” oraz XV Hospital & Healthcare Management

25.10.2021          W dniu 13.10.2021 r. eksperci Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM wzięli czynny w sesjach panelowych V Kongresu Wizja Zdrowia „Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny” oraz XV Hospital & Healthcare Management, zorganizowanego przez Wydawnictwo Termedia. W sesji zatytułowanej „Efektywne rozwiązania funkcjonujące w systemach ochrony zdrowia innych krajów” omówione zostały wybrane procedury i narzędzia stosowane w wybranych zagranicznych systemach ochrony zdrowia – takie, które mogłyby stanowić wsparcie dla rozwiązywania problemów występujących w Polsce, jak również wybrane dobre praktyki polskie. W dyskusji moderowanej przez Prof. Iwonę Kowalską-Bobko wzięli udział m.in. Prof. Christoph Sowada i dr Tomasz Bochenek. Prof. Iwona Kowalska-Bobko wzięła udział także w innej dyskusji konferencyjnej, w ramach panelu „Przesłanki całościowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia”.

 

Obie sesje można zobaczyć pod poniższymi linkami:

„Efektywne rozwiązania funkcjonujące w systemach ochrony zdrowia innych krajów” – https://www.youtube.com/watch?v=u2t5PKx-jhQ&t=236s

„Przesłanki całościowej naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia” – https://www.youtube.com/watch?v=wuiWQ-ekTZc&list=PLZab4qmNRyvXmWOCgejQQKaQN0Erf99hX&index=3


Powrót