Uczestnictwo pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w konferencji EHMA w Budapeszcie

29.06.2018 r.

W dniach 20-22 czerwca 2018 pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego, Prof. Stanisława Golinowska, dr Alicja Domagała oraz dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk uczestniczyli w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania w Ochronie Zdrowia (European Health Management Association – EHMA) w Budapeszcie. Konferencja została zorganizowana we współpracy Uniwersytetem Semmelweisa, główną uczelnią medyczną i nauk o zdrowiu na Węgrzech. Motywem przewodnim konferencji pod hasłem „Making it Happen” (Dokonaj tego) było wdrażanie wyników badań naukowych w praktyce rządzenia systemem zdrowotnym. Pracownicy Instytutu zaprezentowali trzy wystąpienia plakatowe oraz referat w jednej z sesji finalnych konferencji; sesji na temat przyszłości zdrowia (Health Futures). Tematyka przygotowanych plakatów oraz ich prezentacji dotyczyła:
Dobrych praktyk w zakresie programów promocji zdrowia dla osób starszych oraz ich znaczenia dla polityki opartej na dowodach.  Plakat w formacie PDF
Poziomu satysfakcji zawodowej lekarzy w krajach europejskich. Plakat w formacie PDF
Wpływu regulacji z zakresu podstawowego zabezpieczenia usług szpitalnych na rządzenie sektorem szpitalnictwa w Polsce. Plakat w formacie PDF

Referat w sesji końcowej wygłoszony przez Stanisławę Golinowską dotyczył przyszłości zawodów w systemie ochrony zdrowia w sytuacji deficytów zasobów kadr medycznych, tendencji uniwersalnej, będącej powszechną troską krajowych i międzynarodowych policy makers. Autorka wskazywała na potrzebę rozwoju okołomedycznych zawodów w obszarze zdrowia publicznego, a szczególnie promocji zdrowia i prewencji pierwotnej chorób przewlekłych, co może w istotnym stopniu ‘odciążyć’ kadry medyczne w niezbędnym ukierunkowaniu na leczenie chorób, a jednocześnie przyczynić się do dłuższego życia w zdrowiu.

 


Powrót