Absolwent Zdrowia Publicznego stypendystą na Wydziale Biologii na Baylor University w USA

Jest nam miło poinformować, że Pan Tomasz Nowak, absolwent Zdrowia Publicznego, został przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Biologii na Baylor University w USA. Otrzymał pełne stypedium na 5 lat. Pan Nowak w czasie studiów licencjackich aktywnie angażował się w badania naukowe. Działał w Kole Naukowym Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia oraz brał udział w projektach naukowych realizowanych w Zakładzie Zdrowia i Środowiska.


Powrót