Systemowe uwarunkowania walki z COVID-19 w Polsce i w Europie

07.05.2020  Pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego oraz Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych zostali zaproszeni do współpracy z European Observatory on Health Systems and Policies, Euro WHO w ramach inicjatywny o nazwie Health System Response Monitor. Jej celem jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy na temat działań podejmowanych w europejskich systemach zdrowotnych w walce z COVID 19, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.  Liderami polskiego zespołu są Prof. Iwona Kowalska-Bobko i Prof. Christoph Sowada.

Zespół ekspertów przygotował na postawie wytycznych z WHO obszerny materiał, aktualizowany raz w tygodniu, w którym opisuje się reakcję władz publicznych w Polsce na pandemię koronawirusa. Można się z niego dowiedzieć między innymi o wykonywanych testach, zasadach organizacji i  dostępności do świadczeń w szpitalach zakaźnych, finansowaniu świadczeń, dostarczaniu materiałów ochrony osobistej i ogólnie bieżących reakcji władz  na kryzys związany z pandemią.

Strona Health System Response Monitor to wspólne przedsięwzięcie Biura Regionalnego WHO dla Europy, Komisji Europejskiej i Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityki Zdrowotnej (European Observatorium on Health Systems and Policies).

Oto link do tego opracowania https://www.covid19healthsystem.org/countries/poland/countrypage.aspx.


Powrót