Studentka „Zdrowia Publicznego” laureatką Nagrody za najlepszą pracę magisterską

Praca magisterska przygotowana przez Panią mgr Klaudię Kaniewską, absolwentkę studiów na kierunku zdrowie publiczne zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja medyczna w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Praca zatytułowana „Jakość życia osób poruszających się przy pomocy protezy kończyny dolnej” została napisana pod kierunkiem dr hab. Mariusza Duplagi, Kierownika Zakładu Promocji Zdrowia IZP.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Konkurs jest dostępny dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz osób, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace magisterskie mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne i rehabilitacja medyczna. Warunkiem kwalifikacji pracy magisterskiej do Konkursu jest bardzo dobra ocena z obrony pracy. Obrona pracy powinna się odbyć do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy.

Gala wręczenia nagród w konkursie „Otwarte Drzwi” odbyła się dnia 18 grudnia w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Powrót