Rozwój współpracy z Evangelische Hochschule Berlin

31.10.2019 r. 

Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM rozwija współpracę z Evangelische Hochschule Berlin (EHB; https://www.eh-berlin.de/startseite.html), szkołą zajmującą się kształceniem pracowników socjalnych oraz pielęgniarek w zakresie zarządzania (pflegemanagement). Do tej pory udało się zrealizować dwie wizyty studentów.
W czerwcu 2018 dwunastka studentów IZP gościła w EHB, miała okazję poznać nie tylko szkołę, ale także zwiedzić instytucje zajmujące się opieką zdrowotną, szpitale, centrum dla osób uzależnionych, dla osób ze schorzeniami psychicznymi, jednostkę zajmującą się certyfikowaniem szpitali. Program kulturalny obejmował wizytę na Wyspie Muzeów wraz z ich zwiedzaniem, rejs po Sprewie, wizytę w Bundestagu.
Pod koniec października 2019 IZP gościł ośmioro studentów i trójka pracowników EHB. Goście zwiedzili Szpital Uniwersytecki, Miejskie Centrum Opieki, a także wzięli udział w zajęciach ze studentami zdrowia publicznego, którym przedstawili funkcjonowanie niemieckiego systemu ochrony zdrowia. Mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach dla ścieżki EuroPubHealth oraz spotkać się z przedstawicielami Instytutu Pielęgniarstwa.
Polskim koordynatorem tej współpracy jest dr Marcin Kautsch z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.

Powrót