Relacja ze spotkania Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia

24.01.2020 r.

W dniu 21.01.2020 o godz. 16.30 w Auli Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM odbyło się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Promocji Zdrowia. Na pierwsze w 2020 roku forum dyskusji poświęcone działalności wybranych organizacji pozarządowych wspierających pacjentów z ciężkimi chorobami zaproszenie przyjął prof. Artur Jurczyszyn, współzałożyciel i prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie.

W trakcie swojego wykładu prof. Jurczyszyn w ciekawy i przystępny zarazem sposób przybliżył uczestnikom spotkania najważniejsze informacje na temat aktualnych metod diagnostyki oraz leczenia szpiczaka plazmocytowego – złośliwego nowotworu hematologicznego charakteryzującego się niekontrolowaną, klonalną proliferacją komórek plazmatycznych. Zdaniem specjalisty każda osoba powinna przynajmniej raz do roku wykonać morfologię krwi, badanie ogólne moczu oraz badanie OB (tj. odczyn Biernackiego czyli wskaźnik opadania erytrocytów). Nawet niewielkie odchylenie od normy może pokazać chorobę we wczesnym stadium, którą można szybciej leczyć oraz odpowiednio kontrolować.

Dziś średnia długość życia pacjenta ze szpiczakiem to ok. 7-10 lat, podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu były to zaledwie 3-4 lata. Na ten sukces składa się przede wszystkim ogromny postęp w coraz skuteczniejszym leczeniu tej choroby – w ciągu 15 lat w terapii szpiczaka zarejestrowano aż 11 nowych leków. Trzeba jednak pamiętać, że wiele z leków zarejestrowanych w Unii Europejskiej nie jest, niestety, refundowanych w Polsce.

W kolejnej części swojego wykładu prof. Jurczyszyn przedstawił ambitne cele i wielowymiarowe efekty działalności założonej przez siebie w 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka – organizacji pożytku publicznego niezwykle aktywnie wspierającej oraz integrującej społeczność pacjentów z rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym. Bo tylko świadomy pacjent posiadający zaplecze dobrej woli, zrozumienia oraz konkretnego wsparcia ze strony innych w osobistej walce z nowotworem ma większe szanse na pokonanie choroby i życie w lepszym komforcie.

Przy tej okazji warto wiedzieć, że każdy z nas może pomóc w realizacji działań statutowych Fundacji intensywnie zabiegającej o optymalne leczenie polskich pacjentów ze szpiczakiem. Jednym ze sposobów wyrażenia swojego wsparcia dla jej działalności jest możliwość podjęcia współpracy z Fundacją jako wolontariusz, do czego gorąco zachęcał prof. Jurczyszyn.

Zachęcił również do aktywnego uczestnictwa w najbliższych wydarzeniach organizowanych przez Fundację – XI Charytatywnego Spotkania Górskiego na Turbaczu (7 marzec br.) oraz IX Międzynarodowej Konferencji „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2020 roku” (5 wrzesień br.).

Każdy uczestnik spotkania otrzymał od zaproszonego Gościa egzemplarz książki pt.: „Wszystkie twarze szpiczaka. 100 historii chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Więcej szczegółów na temat działalności Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka można znaleźć na stronie www.szpiczak.org.

 

Opracowanie: Mariusz Kielar

Zdjęcia: Sylwia Wójcik


Powrót