Relacja z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego

28.10.2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego. Praktyki studenckie stanowią stały element kształcenia na studiach prowadzonych w naszym Instytucie. W roku akademickim 2019/2020 były one realizowane przez studentów następujących kierunków: 

  • Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, II rok, studia I stopnia – wymiar praktyk: 4 tygodnie 
  • Zdrowie Publiczne, II rok, studia I stopnia – wymiar praktyk: 4 tygodnie 
  • Zdrowie Publiczne, I rok, studia II stopnia – wymiar praktyk: 5 tygodni 

Relacja zawiera przykładowe opisy doświadczeń naszych studentów. PDF 

Relacja z praktyk studentów IZP


Powrót