Rekrutacja na studia podyplomowe – Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

30.09.2019 r.

Oferta studiów skierowana jest do osób, które już pełnią, lub przygotowują się do sprawowania funkcji zarządczych i organizacyjnych różnego szczebla w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia.

Celem oferowanych studiów jest nabycie przez słuchacza aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie szeroko pojętej tematyki zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Program studiów nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.

Termin rekrutacji na nową edycję studiów:  1 października – 13 grudnia 2019 r.
Zajęcia rozpoczną się w lutym 2020 r.

Dodatkowe informacje (link)


Powrót