Ranking szanghajski GRAS 2021 – zdrowie publiczne dyscypliną naukową notowaną najwyżej w gronie wszystkich dyscyplin prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim!

27.08.2021  W najnowszym rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie (Academic Ranking of World Universities – ARWU) Uniwersytet Jagielloński zachował ubiegłoroczną pozycję w piatej setce. W rankingu dziedzinowym (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects – GRAS), prowadzonym także przez ShanghaiRanking Consultancy, na ogólną liczbę 54 dyscyplin naukowych, UJ został uwzględniony w 12 dyscyplinach. Spośród tych 12 dyscyplin, aż cztery są prowadzone na UJ CM. Najwyżej w ramach swojej kategorii notowane jest zdrowie publiczne (Public Health), które awansowało w tym roku aż do pierwszej połowy drugiej setki (przedział miejsc 101-150)! Inne dyscypliny prowadzone w UJ CM, które znalazły się w GRAS, w trzecich setkach, w ramach swoich odrębnych kategorii (przedziały miejsc 201-300), to: medycyna kliniczna (Clinical Medicine), stomatologia i nauki stomatologiczne (Dentistry & Oral Sciences) oraz farmacja i nauki farmaceutyczne (Pharmacy & Pharmaceutical Sciences).

Do pozostałych dyscyplin naukowych prowadzonych w UJ, które znalazły się w szanghajskim rankingu GRAS, należą: matematyka (Mathematics) – druga setka (151-200); fizyka (Physics), ekologia (Ecology) i psychologia (Psychology) – czwarte setki (301-400); chemia (Chemistry), inżynieria chemiczna (Chemical Engineering), nauki biologiczne (Biological Sciences) oraz biologia człowieka (Human Biological Sciences) – piąte setki w swoich odrębnych kategoriach (miejsca 401-500).

Rankingi prowadzone przez ShanghaiRanking Consultancy, zwane rankingami szanghajskimi, są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie rankingów akademickich. W tym roku do grona najlepszych na świecie zaliczono łącznie 1800 uczelni. Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Lista rankingowa ARWU: www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

Lista rankingowa GRAS: www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

Światowa Akcja – To Jest Zdrowie Publiczne / This Is Public Health GLOBAL


Powrót